Teoretisk fagopplæring i renholdsoperatørfaget VG3 - digitalt med lærer

Renhold fagbrevmoduler er den andre av i alt tre lærebøker om renhold. Boken bygger videre på Renhold grunnmoduler. Renhold grunnmoduler er grunnboken for alle renholdere som vil lære å holde rent på en forsvarlig måte. Renhold fagbrevmoduler tar for seg resten av lærestoffet i læreplanen. Til sammen dekker disse to bøkene alle hovedområdene i renholdsoperatørfaget for vg2 og vg3 – planlegging, renhold og bransjelære. Den tredje boken i serien, Renhold fordypningsmoduler, tar for seg renhold i spesialområder.

Renhold fagbrevmoduler har vært gjennom en grundig revisjon. Både fagstoffet, lover og forskrifter er oppdatert. Oppdateringen gjelder også språket. Jeg har forsøkt å gjøre stoffet lettere tilgjengelig ved å forenkle ord og bruke kortere setninger. Håpet er at det skal gjøre det enklere for leseren både å tilegne seg fagstoffet – og for noen å lære seg mer og bedre norsk. Også denne læreboken er delt inn i sju moduler. Til hver modul følger spørsmål. Noen moduler blir også avsluttet med praktiske øvingsoppgaver.

Stor takk til alle gode hjelpere! Dere har vært med å få fram et læreverk som jeg tror kan ha stor praktisk betydning i samfunnet vårt.

Lykke til!

Påmelding

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt