Strategiutvalg

Strategiutvalget vurderer nøye hvilke saker som tas opp til drøfting i utvalget. Saker som hører hjemme i styret skal ikke behandles i strategiutvalget.
Dialogen mellom strategiutvalget og Ren Fordel’ styrerepresentanter og representanter i fagrådet er viktig, og derfor arrangeres det jevnlige samtaler og evalueringer som skal sikre at styremedlemmene og fagrådet er samstemte og koordinerte.

Strategiutvalget ledes av Johnny Haugland som er Gründer og CEO i Ren Fordel, og er i tillegg representert ved advokat Hedvig Svardal og Strategisk FM rådgiver, Susanne Balslev Nielsen.
Strategiutvalget har regelmessige møter minst en gang i mnd, og legger klare strategier for utviklingen av Ren Fordel som organisasjon, og kommer med innspill i fbm arrangementer og møter der faglige utfordringer og interesser drøftes.
Johnny Haugland
Gründer og daglig leder
Johnny Haugland
Susanne Balslev Nielsen
Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør
Susanne Balslev Nielsen
Roger Tveide
Strategisk rådgiver
Roger Tveide
Hedvig Svardal
Juridisk leder
Hedvig Svardal
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt