Personvern

Personvernerklæring for nærings- og interesseorganisasjonen Ren Fordel

Ren Fordel behandler personopplysninger i overenstemmelse med gjeldende personvernregelverk. Personvernet ditt er viktig for oss, og vi har stort fokus på å sørge for at personopplysningene dine blir behandlet etter prinsippene om konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke anbefales å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.


Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer, abonnenter og kunder:
Navn, tittel/rolle, adresse, telefonnummer, e-postadresser, kjønn, medlemsaktiviteter og medlemskommunikasjon.
I tillegg vil vi behandle personopplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av den enkelte avtale eller tjeneste, se under.

Formålet med behandlingen
Nærings- og interesseorganisasjonen Ren Fordel behandler personopplysninger til følgende formål:

1. Gjennomføring av avtale om medlemskap i Ren Fordel.
Dersom virksomheten din er medlem av Ren Fordel, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre avtalen om medlemskap. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.

2. Gjennomføring av avtale om deltakelse på kurs, nettverk el.lign i regi av Ren Fordel.
Dersom du er påmeldt kurs, nettverk el. lign i regi av Ren Fordel, benytter vi personopplysninger om deg i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet ditt samtykke til dette.

3. Del/tips-tjenesten.
Noen artikler på Ren Fordel sin hjemmeside har del/tips-funksjoner som kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om deling logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å dele innholdet hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes fornuftig. Dersom du benytter deg av tips-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre, uten noen form for lagring.

4. Kommentarer.
For å kunne kommentere artikler eller blogger på Ren Fordel sine nettsider, må man legge inn sitt navn i tilknytning til kommentaren. Navnet vil bli publisert med kommentaren, og lagret i Ren Fordel sitt CMS-system? Vi vil ikke bruke navnet og kommentaren til andre formål.

Grunnlaget for behandlingen
Personopplysningene nevnt ovenfor benyttes for å oppfylle ovennevnte avtaler med Ren Fordel. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (1) (b). Ren Fordel har også en berettiget interesse i å behandle kontaktinformasjon om ansatte i medlemsvirksomheter med grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 (1) (f).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud fra Ren Fordel via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1) (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.
Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1) (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller til oss i forbindelse med innmelding i Ren Fordel eller ved kjøp av medlemsfordeler.
I tillegg lagrer vi kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, det vil si opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler.
Nettstedet Ren Fordel.no er bygd på publiseringsløsningen Getynet. Systemet setter ulike informasjonskapsler for å styre hvordan innhold vises, og for å holde rede på de ulike besøkende.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre nettleserens innstillinger slik at den blokkerer informasjonskapsler fra virke.no. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Dersom virksomheten din er medlem av Ren Fordel, har din virksomhet i henhold til medlemsavtalen rett til en rekke medlemsfordeler fra våre fordelsleverandører. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter medlemsavtalen utleveres derfor nødvendige personopplysninger til disse leverandørene. Les mer om våre fordelsleverandører - linkes
For øvrig vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette.
For henvendelser som gjelder advokat- eller konsulentoppdrag, ber vi om at saksansvarlig advokat/konsulent kontaktes direkte.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt behandles i våre systemer så lenge din virksomhet er medlem eller kunde av Ren Fordel. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Det er innført en rekke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å ivareta kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Dcode Websolution AS er vår IT-leverandør. Deres behandling av Ren Fordel sine personopplysninger er regulert i en databehandleravtale.

All trafikk til og fra Exchange Online er kryptert. For å beskytte selve meldingen og eventuelle vedlegg må det installeres sertifikat for dette i e-post klienten i begge ender. Vedlegg kan krypteres (passordbeskyttelse) i den applikasjonen de er skrevet.
Vi gjør oppmerksom på at elektronisk kommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig vil det gjøres sikringstiltak, herunder kryptering og sladding for å hindre uautorisert innsyn i slik informasjon.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til:
Ren Fordel
Nordre Eidsbøen 35
5392 Storebø
E-post: Post@renfordel.no

Sist oppdatert: 28.6 2019
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt