Fagrådet

FAGRÅDETS MANDAT 2022

Konstituert i møte 03.02.2022
 

Om Fagrådet i Ren Fordel

Ren Fordel ønsker å ha en høy standard på fag, råd og tilbud til medlemsbedrifter.
Det er viktig for Ren Fordel å sikre høy standard på dette gjennom kontinuerlig fokus og tiltak på området i regi Fagrådet. Mandatet til fagrådet oppdateres en gang i året fra årets siste styremøte.

Ren Fordel har derfor ett eget fagråd. Medlemmer av fagrådet skal besitte kompetanser som er viktig for Ren Fordel og medlemmenes interesser. Medlemmer og sammensetning av fagrådet avstemmes mellom leder i Ren Fordel og leder av fagrådet og gis som en orientering til styret og øvrige råd og medlemmer i tjenlige kanaler. Leder av fagrådet rapporterer til leder av Ren Fordel.

Mandat:

  • Ferdigstille en «Godkjent nettskole»/ Akkreditering, som skal kvalitetssikres gjennom styret før innsending.
  • Kvalitetssikre sertifisering gjennom fremleggelse av daglig leder
  • Videreutvikle kurstilbudet på Ren Fordels læreplattform, med kurs fra medarbeidere, egne kurs fra fagrådets representanter, o.a.
  • Ren Fordel skal ha en splitt for alle kurs, der en viss del av inntektene skal gå til Ren Fordel.
  • Samtlige kurs skal profileres som Ren Fordel’ egne kurs

 

Fagrådets funksjon og ansvar: 

  • Fagrådet er Ren Fordel sin faglige instans.
  • Samtlige kurs skal profileres som Ren Fordel’ egne kurs
  • Fagrådet skal ivareta Ren Fordels interesser i saker som angår fag, fagopplæring, kurs og øvrig kompetansebygging.
  • Fagrådet skal være rådgiver til styret, og rapporterer via daglig leder inn til styret i Ren Fordel.
  • Fagrådets funksjon vil være tilpasset behov og prioritet fra styrets beslutninger og prioriteringer, med tilbakemeldinger og oppdateringer gjennom daglig leder.
  • Fagrådet skal være faglig oppdaterte og komme med strategiske innspill og ideer til styret.
  • Fagrådet skal holde opplæringer, kurs og fagskole oppdatert i henhold til lover og forskrifter og informere åpent om endringer og årsaker til dette.
  • Fagrådet skal legge frem forslag til medlemstilbud på fag og opplæring, og at dette tilbys på en måte som tjener medlemmenes interesser.
  • Fagrådet kan komme med innspill til daglig leder/styret på behov for å nedsette arbeidsgrupper med andre deltagere enn fagrådet til konkrete aktiviteter f.eks. utvikling av fagskole.
    

Organisasjonskart:

Rune Hovlandsdal
Daglig leder og leder av strategi utvalget
Rune Hovlandsdal
Telefon 95907536
Susanne Balslev Nielsen
Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør
Susanne Balslev Nielsen
Anette Lynne
Ex.Phil og Ex.Fac, Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor)
Anette Lynne
Marianne Hillestad
30 års erfaring innenfor ledelse, Facility Management og service. Rutinert på å utvikle organisasjon gjennom menneskene.
Marianne Hillestad
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt