Om oss

Ren Fordel er nå den eneste «rene» nærings- og interesseorganisasjon med fokus på virksomheter innenfor renhold- og eiendomsservicebransjen, herunder forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-området), inkludert organisasjoner og bedrifter med et ideelt formål, innen privat og offentlig sektor.

Ren Fordel er opprettet som en forening som medlemmene ved medlemskap blir medlem av.

Ren Fordel skal arbeide for:
  • å være bransjens talerør,
  • at medlemmene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som gjør dem konkurransedyktige og lønnsomme, slik at de kan oppfylle sine samfunnsmessige oppgaver og sikre økonomisk vekst og velstandsutvikling innenfor en bærekraftig ramme,
  • å styrke medlemmenes faglige kompetanse,
  • å tilby medlemmene produktløsninger og kompetanse, herunder juridisk, innen bransjeområdet FDV på konkurransedyktige priser og
  • å være et støttende organ for sine medlemmer, blant annet ved å gi medlemmene best mulig innsikt i muligheter og utfordringer som ligger i bruk av produktløsningene som tilbys fra foreningens samarbeidspartnere.

Vi gjør det vi kan for å innfri medlemmenes forventninger både når det gjelder rammebetingelser og medlemsfordeler.

Visjon

 

Det gir en «ren» fordel å være medlem av Ren Fordel. Med et medlemskap i Ren Fordel oppnår små og mellomstore virksomheter de samme innkjøpsbetingelser som de store… Ren Fordel selger medlemsfordeler som gjør de små og mellomstore virksomhetene konkurransedyktig. Vi skal være medlemmenes beste samarbeidspartner innen renhold og Eiendomsservice. Ren Fordel skal være den foretrukne interesse/bransjeorganisasjonen for virksomheter innen renhold og Eiendomsservice.
 

 

CSR - Samfunnsansvar

CSR - Corporate social responsibility, eller bedriftens samfunnsansvar på norsk, har vokst fram til å bli en megatrend i næringslivet.


Vi i Ren Fordel er opptatt av vår rolle og bidrag i en sammenheng utover daglig og ordinær oppdragshåndtering. Samfunnsansvar er både et individuelt og et bedriftsanliggende, og det gjør det naturlig å se vårt virke i en større sammenheng.

Les mer samfunnsansvar og CSR


Renholdsbransjen

Ren Fordel arbeider for å bedre forholdene for renholdsbransjen. For bedrifter som ønsker å drive seriøst har det ofte vært et problem at konkurrenter har drevet svart – uten å betale verken merverdiavgift eller tegnet forsikring for sine ansatte. Slike firmaer har unndratt seg offentlig kontroll og de ansatte har hatt usikre forhold.


Les mer om bransjebeskrivelse


NFM - Norsk Facility Managment

Facility Managment er en tematikk som Ren Fordel invisterer mye i, spesielt i den kommende tiden. Vi er i ferd med å utarbeide et konsept som vi er sikre på vil være av stor interesse for bransjen i Norge.


Historikk

Ren Fordel ble stiftet på bakgrunn av mange innspill fra aktører i markedet gjennom de siste årene. Ønsket om og behovet for en bransjeorganisasjon som kan ta tak i og fylle det vakuumet som eksisterer i dag i forhold til de utfordringene som finnes i bransjen, og som i særlig grad berører de små og mellomstore bedriftene er noe Ren Fordel av flere gjennom flere år er blitt oppfordret til å gjøre noe med!
 

Ren Fordel ble stiftet den 15. september 2018. Ren Fordel ble lansert om bord i MS Color Magic, den 21.-23. september 2018, hvor bla. Ren Fordel fikk sine første 3 medlemmer. Vi har allerede oppnådd en god spredning av medlemmer som representerer bredden i bransjen. Alt fra små familiebedrifter, til mellomstore bedrifter som omsetter for over 120 millioner, til en av de aller største.


Som det ligger i navnet "Ren Fordel" skal medlemmenes tilknytning til bransjeforeningen være en 'ren fordel' – det vil si at det skal gi din virksomhet en gevinst å være medlem!


 

Styret

Johnny Haugland
Styreleder
Johnny Haugland
Helge Mood
Nestleder styret
Helge Mood
Cecilie Rochstad
Styremedlem
Cecilie Rochstad
Telefon 92830185
Kannan Kandasamy
Styremedlem
Kannan Kandasamy
Telefon 479 77 770
Hilde Dyrkorn
Styremedlem / medlem i fagrådet
Hilde Dyrkorn

Strategiutvalg

Heidi Lill Mollestad Oppegaard
Advokat
Heidi Lill Mollestad Oppegaard
Johnny Haugland
Styreleder
Johnny Haugland

Fagrådet

Kolbjørn Jensen
Leder i fagrådet
Kolbjørn Jensen
Telefon 918 85 159
Susanne Balslev Nielsen
Susanne Balslev Nielsen – Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør
Susanne Balslev Nielsen
Telefon +4560340925
Hilde Dyrkorn
Styremedlem / medlem i fagrådet
Hilde Dyrkorn
Kenneth Arntsen
Nettverk/internasjonalisering
Kenneth Arntsen
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt