Verneombudskurs - E-læring, for ulike bransjer

Mål
Verneombud får innføring i rollen til verneombud og viktige lovkrav som stilles til bransjen.

Vi har utviklet et nettbasert kurs på både norsk og engelsk, som du kan ta når det passer best for deg og bruke den tiden du trenger.

Innhold

 • Verneombudets rolle

 • Tilsynsplikt

 • Krav til opplæring

 • Verneombudets oppgaver

 • Varsling

 • AMU

 • Handlingsplan

 • Sjekklister

 • HMS

 • Personvern

 • Risikovurdering

 • Forebyggende tiltak

 • Samtykkeerklæring

 • Fysiske og psykososiale arbedismiljø

 • Brannvern

 • Beredskapsplan vold, trusler og ulykker

 • Kritikkverdige forhold

 • Arbeidsavtale

 • Konflikter

 • Mobbing

 • Sykefravær

 • Yrkesskadeforsikring

 • Rusmisbruk

 • Sikkerhetsdatablader og verneutstyr

 • Beredskapsplan

 • Hygiene

 • Varemottak og lagring

 • Kjøl og frys

 • Kjøkken og matproduksjon

 • Renhold

 • Skadedyrbekjempelse

 • Internrevisjon

 • Særskilte arrangementer

Kurset har også case oppgaver som må gjennomføres.
 

Kursbevis blir tilsendt per E-post


Meld deg opp her så sender vi deg en epost med link til kurset
 

Faktura blir sendt til din bedrift.

Påmelding

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt