HMS kurs for ledere - E-læring, generelt

Mål
Dette er et lovpålagt kurs, som alle ledere, i alle bransjer er pålagt. (For renhold, kantine/restaurant, se skreddersydde kurs for disse bransjene om ønskelig).

Vi har utviklet et nettbasert kurs på både norsk og engelsk, som du kan ta når det passer best for deg og bruke den tiden du trenger.


Innhold

 • Krav til opplæring / Arbeidsmiljøloven

 • Mål for HMS

 • Ansvarsområder

 • HMS system

 • Arb.takers / Arb.givers plikt

 • Arb.takers medvirkningsplikt

 • Fysiske og psykososiale arbeidsmiljø

 • Melding kritikkverdige forhold

 • Beredskapsplan vold, trusler og ulykker

 • Arbeidsplan, arbeidstid og overtid

 • Verneombud

 • Arbeidsstutvalg AMU

 • Avvik og avviksbehandling

 • Kjemikaliehåndtering

 • Avfallshåndtering

 • Brannvern

 • Arbeidstilsyn og straff

 • Ansettelse

 • Konflikter

 • Mobbing

 • Sykefravær

 • Yrkesskadeforsikring

 • Rusmisbruk

Kursbevis blir tilsendt per E-post


Meld deg opp her så sender vi deg en epost med link til kurset
 

Faktura blir sendt til din bedrift.

Påmelding

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt