Fagopplæring i renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RHO3-01)

Ren Fordel starter nå opp med ny klasse i teoretisk fagopplæring innen renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RHO3-01) gjennom "Ren Fordel Akademiet".

Vi følger læreplanen med hovedmålene planlegging, renhold og bransjelære, se udir.no

Både kandidatene og lærer i den første klassen som nå følger "Ren Fordel Akademiet" er meget fornøyd med hvordan Ren Fordel har lagt tilrette undervisningen. Vi anbefaler derfor nye kandidater å melde seg på til kommende program - se vårt kursprogram for oppstart av nytt kull.

 

Ren Fordel sitt program skiller seg ut fra mange andre tilbud for fagopplæring digitalt. Her har du lærer som sitter med en klasse i et digitalt klasseromsforum, bistår kandidatene med undervisning og følger tett opp den enkelte kandidat og kan svare på spørsmål fortløpende.


Fagopplæringen skjer digitalt...

 

Vi har en klasse som starter – men her er plass til en av dine ansatte også.

Dette er det vi kaller praksiskandidater.

Har du en eller flere av dine ansatte som du ønsker og ser som aktuell kandidat til fagbrev – så hører vi fra deg.

De krav som stilles er at kandidaten må kunne dokumentere å ha minst 4 - 5 års yrkespraksis i renholdsfaget for å melde seg på til kurset.
I peridoen med teoretisk fagopplæring opparbeider kandidatene praksistid.

Den teoretiske fagopplæringen vil gå over to semester, høst/vår - vår /høst. Kandidatene kan være klar til den teoretiske fagprøven etter to semester.

 

Undervisning vil gå over Teams, med klasseromsundervisning på skjerm, kombinert med fagstoffet på Ren Fordels kursplattform. Lærer vil delta i hver samling og er tilgjengelig for kandidatene og lede undervisningen på Teams ut fra den digitale kursplattformen.

Med den digitale kursplattformen er det lagt opp til at kandidatene kan arbeide med stoffet, besvare øvelser, «teste seg selv».

 

Hver modul (modul 1 til 7) i basisopplæringen(bok 1) avsluttes med en kompetanseprøve, før kandidatene slippes videre til neste modul.

Slik er det lagt opp med kompetanseprøve for hver av de syv-7 første modulene, før undervisningen går videre til bok 2 som er selve «fagbrevmodulene».

 

Læreren vil arbeide aktivt for å lede kandidatene gjennom drøftelser, besvare spørsmål og aktivt bidra til at kandidatene får tak i stoffets anvendelse.

 

Første semesteret vil gå til grunnmodulene, og det andre semesteret går til «fagbrevmodulene».

 

Vi hører fra deg og kontakt oss på epost og send oss påmelding av kandidatene.

 

Neste klasse har oppstart: Onsdag 10. august 2022, kl. 18.00 – 20.30

 

PRIS pr. kandidat for medlemmer av Ren Fordel for hele studieløpet: 12.000,-  / For ikke medlemmer 18.500,-

Gå til påmelding nede på siden her.


Ta derfor kontakt med Ren Fordel’ kontor ved å benytte eposten  Post@renfordel.no

Velkommen til fagopplæring i renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RHO3-01)!

Påmelding

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt