6. Modul _ Maskiner - i fagopplæring, renholdsoperatørfaget

Muligheter

Ved å ta dette E-lærings kurset bygger du din kompetanse innen faget renhold.
Kurset kan du enten velge å ta som et enkeltstående kurs, eller du kan bygge din teoretiske fagkunnskap på veien til fagbrev.

Kurset utgjør Modul 6 i opplæringsprogrammet som følger læreplanen frem til den teoretiske fagprøven i renholdsoperatørfaget.
Her kan du arbeide i ditt eget tempo, og bruke den tiden du trenger for å fullføre kurset.
Skulle du ønske vil du ved å bestå kompetanseprøven som ligger i slutten av kurset, også kunne gå videre til neste modul i fagopplæringsprogrammet.
Samtidig er det fullt mulig å ta hver av modulene som single kurs.

MÅL

Etter studier i Modul 6 skal renholderen

  • kjenne til de vanligste maskinene som brukes i renhold
  • kunne velge og bruke renholdsmaskiner ut fra ergonomiske prinsipper
  • kjenne til gjeldende krav til sikkerhet ved oppbevaring og bruk av maskiner
I denne modulen tar vi for oss de vanligste maskinene som vi bruker i renhold, det vil si maskiner som de fleste renholdere vil kunne komme borti en eller annen gang. Blant disse er støv- og vannsugere, tepperensmaskiner, damprensere, lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere og flere. Her bør vi også finne ut hvilke maskiner vi kjenner til, og hvilke maskiner vi trenger å lære mer om.

Den første renholdsmaskinen vi kjenner til er støvsugeren. Senere kom skuremaskinen. De lå tungt mot gulvet og roterte med lav hastighet. I dag har vi mange og forskjellige gulvmaskiner. Maskiner som kan arbeide på andre måter og med større hastigheter.

Det kommer stadig nye maskiner på markedet. Gamle maskiner kommer i nye og forbedrede utgaver. Selvstyrte maskiner, roboter, er også på full fart inn i renholdsfaget. Utviklingen går raskt, og derfor er det viktig at vi henter ny infor- masjon selv. Det kan vi gjøre ved blant annet å henvende oss til leverandørene. De kan gi oss nyttige opplysninger om både gamle og nye maskiner. Vi kan også følge med i presentasjoner av nye maskiner i Renholdsnytt eller bruke Internett.

Etter å ha arbeidet med denne modulen skal du kjenne til
  • de vanligste maskinene og hvordan de virker
  • hvor de forskjellige maskinene egner seg
  • hvordan vi skal klargjøre maskinene før og etter bruk
  • hvordan vi skal bruke maskinene på riktig måte.
     

Kursbevis blir tilsendt per E-post


Meld deg opp her så sender vi deg en epost med link til kurset


Faktura blir sendt til din bedrift.

Påmelding

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt