3. Modul _ HMS Helse, miljø og sikkerhet - i fagopplæring, renholdsoperatørfaget

Muligheter

Ved å ta dette E-lærings kurset bygger du din kompetanse innen faget renhold.
Kurset kan du enten velge å ta som et enkeltstående kurs, eller du kan bygge din teoretiske fagkunnskap på veien til fagbrev.

Kurset utgjør Modul 3 i opplæringsprogrammet som følger læreplanen frem til den teoretiske fagprøven i renholdsoperatørfaget.
Her kan du arbeide i ditt eget tempo, og bruke den tiden du trenger for å fullføre kurset.
Skulle du ønske vil du ved å bestå kompetanseprøven som ligger i slutten av kurset, også kunne gå videre til neste modul i fagopplæringsprogrammet.
Samtidig er det fullt mulig å ta hver av modulene som single kurs.

MÅL

Etter studier i Modul 3 skal renholderen ha lært å

  • bruke kroppen riktig i arbeidet med renhold
  • foreta risikovurderinger, velge og bruke verneutstyr
  • håndtere kjemikalier på en forskriftsmessig måte
  • håndtere ulike typer avfall i samsvar med forskriftene.
     
Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet er områder som får stadig større opp- merksomhet. Vi har lover og forskrifter som beskriver både rettigheter og plikter. Arbeidsgiver har et overordnet ansvar for å legge til rette for et trygt og godt arbeidsmiljø, men vi er selv ansvarlige for å passe på vår egen helse og sikkerhet, både i fritiden og når vi er på arbeid. Vi som arbeider med renhold har dessuten et medansvar for andres helse. Det tar vi blant annet ved å holde arbeidsplassen ren på riktig måte.

I denne modulen skal vi lære om kroppen vår, og hvordan vi tar vare på den. Vi skal også lære om hvordan vi kan sikre oss mot unødige påkjenninger og skader i arbeidet. Til det siste hører blant annet korrekt bruk av verneutstyr og riktig håndtering av kjemikalier og avfall.

 

Kursbevis blir tilsendt per E-post


Meld deg opp på skjemaet nedenfor så sender vi deg en epost med link til kurset


Faktura blir sendt til din bedrift.

Påmelding

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt