Standardisering på FM-feltet

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Standard Norge har opphavsretten i Norge til alle disse dokumentene.


Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang.
 

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Norsk medlem i CEN og ISO

Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og sikrer at norske interesser blir ivaretatt når standarder utarbeides internasjonalt.
 

Organisasjonen ble stiftet i 2003, men standardisering er slett ikke noe nytt her til lands. Standard Norge har røtter tilbake til 1923.
 

Standarder på de fleste områder

Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet. Vi fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard, og de aller fleste er laget i Europa. Les mer om hva en standard er og hvordan vi utvikler standarder.
 

SE VIDEO: Standarder finnes overalt rundt oss i hverdagen

 

Noen uforståelige forkortelser? Se vår liste over forkortelser.

 

Les om reglene for arbeidet i standardiseringskomiteer. I tillegg gir også Etiske retningslinjer i Standard Norge noen rammer for hvordan standardiseringsarbeidet kan foregå.


Standarders påvirkning på økonomien

Stor nordisk studie fra 2018.

Ren Fordel og Standard Norge har samarbeidet om utviklingen av Smittevernveilederen NHS C19003:2021

Les nærmere om Standard Norge

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt