Standardisering på FM-feltet

Standard Norge


Standard Norge er Norsk medlem i CEN og ISO, og utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Standard Norge har opphavsretten i Norge til alle disse dokumentene.

Ren Fordel har inngått samarbeidsavtale med Standard Norge om utvikling av nye standarder innen bransjeområdet renhold- og eiendomssservice.

Standarder på de fleste områder

Samfunnet er bygget på standarder. Hadde vi ikke hatt dem, ville hverdagen blitt utrolig tungvint. Forestill deg at alle bensinpumper kom i forskjellige størrelser, eller at alle heiser brukte forskjellige symboler, eller at skruer og mutre ikke lenger passet sammen.

Standarder fremmer faktisk innovasjon!
For når alle bruker det samme utgangspunktet, så kan en god idé bli implementert enklere, noe som igjen gjør det enklere å bygge samfunnet vårt på en trygg, sikker, bærekraftig og lønnsom måte.
 

SE VIDEO: Standarder finnes overalt rundt oss i hverdagen

 

Standarder for FM og renhold er utviklet av standardiseringskomiteer som består av representanter for bl.a. bransjen, fagforeninger, akademia, myndighetene, forbrukere og produsenter. Standard Norge leder prosessen frem til en endelig standard.
Se mer informasjon her

Ren Fordels medlemmer er engasjert i dette arbeidet gjennom samarbeidsavtale med Standard Norge.

Se vår liste over inngåtte samarbeidsavtaler.

 

Les om reglene for arbeidet i standardiseringskomiteer. I tillegg gir også Etiske retningslinjer i Standard Norge noen rammer for hvordan standardiseringsarbeidet kan foregå.


Lenker til sider for FM og Renhold:

https://standard.no/fagomrader/bygg-anlegg-og-eiendom/fasilitetsstyring/

 

https://standard.no/fagomrader/bygg-anlegg-og-eiendom/renhold/

 

 

Ren Fordel og Standard Norge har samarbeidet om utviklingen av Smittevernveilederen NHS C19003:2021

Les nærmere om Standard Norge

Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt