Ren Fordel forsikring og pensjon

Forsikrings- og pensjonsavtaler er en kostbar, men nødvendig utgift for de fleste organisasjoner. Som medlem av Ren Fordel kan vi tilby deg meget gunstige, spesialtilpassede avtaler via vår forsikringspartner, CR Forsikringsmegling. Med optimale priser og betingelser vil dere dra stor nytte av et medlemskap i Ren Fordel.

Ren Fordel Forsikring vil sammen med CR Forsikringsmegling gjøre forsikring trygt, enkelt og lønnsomt for medlemsbedriftene.


Storinnkjøp av forsikring skaper større konkurransekraft til fordel for alle medlemmene! Ren Fordel Forsikring kan tilby og løse alle forsikringsbehov for medlemsbedriftene, blant annet:
 

  • Ansvarsforsikring
  • Yrkesskadeforsikring
  • Personalforsikringer
  • Bilforsikringer
  • Forsikring av eiendeler/utstyr/varer
  • Forsikring for tap av nøkler
  • Underslagsforsikring
  • Pensjonsforsikring


Ren Fordel Forsikring vil i samarbeid med CR Forsikringsmegling sikre medlemmene gunstige og spesialtilpassede forsikringsavtaler til
optimale priser og betingelser. Medlemmene representerer et stort volum som sikrer bedre priser, dekninger og vilkår enn hver enkelt bedrift kan oppnå på egen hånd.


Dekningsomfang og vilkår utvides og spesialtilpasset bransjens behov, og hver enkelt kunde får i tillegg individuell rådgiving og
oppfølging for sine behov. Storinnkjøp av forsikring skaper større konkurransekraft til fordel for alle medlemmene.


For mer informasjon om forsikringsordningene, ta kontakt med vår samarbeidspartner:
 

CR Forsikringsmegling AS
Telefon: 55 38 98 70
E-post: crf@crnordic.no

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt