Ren Fordel - eClinic

                       
eClinic medlemsfordeler bedrift - reduser sykefravær og ta vare på dine ansatte

Et digitalt medisinsk alternativ for både forebyggende helse og behandling av skader/ sykdom.

Som Ren Fordel medlem får man et årsabonnement på eClinic ENTRY til kun kr 79,- pr ansatt pr år.

Som ressurspersoner i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Global Medical Support AS og SOS International AS, har vi bidratt til å løse alt fra kompliserte medisinske saker til enkel helserådgivning for pasienter i alle verdens land.

 
Med eClinic vil ansatte få effektiv helsehjelp uansett hvor de befinner seg i verden. Det gir økt trygghet, bedre trivsel og sparte kostnader. eClinic gir tilgang til digitale selvhjelpsprogram og erfarent helsepersonell som dekker flere språk.

Basert på 30 års kunnskap og erfaring har Advanced Medical Support (AMS) har utviklet smarte løsninger for "helsehjelp på avstand". Fokus er å imøtekomme behovet for optimal samhandling mellom behandlere når pasientene er på reise. Våre tjenester passer også utmerket om man ikke er på reise; AMS digitale klinikk (eClinic) tilbyr eksperthjelp når du trenger det og selvhjelp når det passer deg!

Vi har et nettverk på over 100 spesialiserte sykepleiere og leger med variert erfaring og trening i klinisk behandling fra privat og offentlig sektor. Lege og sykepleier er tilgjengelig 24/7. Kapasiteten utvides enkelt etter behov, dette gjør oss til en fleksibel og kompetent samarbeidspartner. Vi dekker over 20 spesialiteter og språk.

Kjell Ivar Helgestad (Hvalerlegene): Verdien av symptomsjekker for det totale behandlingsforløp.

Vår medisinske plattform sikrer persontilpassede tjenester

Vår verdensledende AI-baserte symptomsjekker (Kunstig Intelligens) er den eneste som på norsk dekker mer enn 880 diagnoser beskrevet med  over 12.000 symptomer.

Mer enn 60.000 spesialisttimer er hittil lagt inn i løsningen siden oppstart i 2012, og den videreutvikles kontinuerlig.

Avhengig av problemstillingen tar det bare 3-5 minutter å svare på spørsmål om dine symptomer.

  • Medisinsk hjelp når man har behov for konkrete råd eller hjelp til behandling.
  • Hjelpeprogram for å forebygge sykdom og skade
  • Mental helsehjelp, både konsultasjoner og hjelpeprogram.
  • Persontilpasset digital fysioterapi

Er du på reise innhenter vi medisinske data fra sykehus og spesialister i hele verden til vår journal for videre samhandling med pasient, sykehus eller andre helseinstitusjoner som er relevante i behandlingskjeden i utlandet og ved hjemkomst. Vi har over 20 års erfaring med bruk av telemedisin og videokonsultasjoner for offshoreselskap, så vi er forberedt på alt fra enkle råd til alvorlige hendelser.

Vi har siden driftsstart våren 2016 håndtert over 35 000 pasientsaker innen internasjonal assistanse og pasienttransport i over 200 destinasjoner. Hvert pasientforløp varer fra 1-2 timer til flere dager/uker. Vårt virtuelle Medical Control Center sikrer samhandling og riktig prioritering.

Advanced Medical Support AS ble etablert i 2015. Selskapet ble i 2017 endret til et konsern. AMS Holdings AS er morselskap, med 3 heleide datterselskap per januar 2020: AMS Assistanse AS, AMS Transport AS og AMS eOmsorg AS. Morselskapet eies i dag av nøkkelressurser, samarbeidspartnere og private personer i vårt faglige nettverk.Selvhjelpsprogrammer – Forebyggende Helse - Digital Symptomsjekker - Hudproblemer - Digital fysioterapi - Mental Helse - Medisinsk Responssenter - Konsultasjoner og behandlinger


eClinic bidrar til                             

  • Medisinsk trygghet for dine ansatte
  • Redusere sykefravær med digitale selvhjelpsprogrammer og forebyggende helse.
  • Å hjelpe dine ansatte med symptomsjekker på flere språk, som grunnlag for videre behandlinger, med kort ventetid, uansett hvor i verden man befinner seg.

Ta kontakt med oss


Vi bistår deg og dine ansatte og skreddersyr en løsning som passer for akkurat din bedrift.

Ta kontakt med oss!
Tlf.: +47 974 29 159

Epost: support@amedsup.no

Eller kontakt Ren Fordels kontor her.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt