JUC Facility Management Nettverk

                                  
Facility Management er ikke lenger en supportfunksjon – den er front stage!


Det er ikke bare pandemien som har satt utviklingen i gang. De siste tiårenes fokus på digitalisering og standardiserte kontrakter, mer teknisk komplekse bygninger og bærekraft, utfordrer ikke bare strategien for Facility Management (FM), men også kompetansenivået.

Samtidig som verden finner en “ny normal” starter JUC i samarbeid med Ren Fordel et nettverk i Facility Management, som oppdaterer og utvikler din kunnskap, slik at du er utstyrt til å løfte hverdagens og fremtidens oppgaver.

Den store nyheten for bransjen er det helt nye partnerskapet Ren Fordel nå har inngått med JUC, spesialister i å arrangere faglige Nettverk. Dem er en av Skandinavias største nettverksbyggere, og med introduksjonen har du mulighet til å delta i et velfungerende konsept som radikalt har endret juridisk etterutdanning i Danmark.

Når vi tilskriver de vanlige arbeidsoppgavene og den enorme utviklingen i samfunnets årvåkenhet på organisasjoners overholdelse av regler, har behovet for å holde seg oppdatert og informert gjennom kompetent sparring aldri vært større.

Nettverket setter fokus på de mest aktuelle utfordringene og din hverdag, samt strategisk Facility Management. Fra første møte vil du oppleve spesialister som deler sin kunnskap og erfaring, og et forum hvor dine utfordringer blir satt på agendaen og sparret om med likesinnede eller foredragsholdere som vil bidra med å løse dem.

Nettverket vil bli ledet av Susanne Balslev Nielsen, Facility Management Ekspertisesjef hos NIRAS i København og sitter i Fagrådet i Ren Fordel, og sammen med seg har hun FM-Ekspert Kenneth Westby, som er leder for innkjøp, FM og Eiendom i MultiConsult.

Allerede fra start er du delaktig i å beslutte hva vi skal snakke om, og nettverkslederen setter rammen for diskusjonene slik at du får mest mulig verdi med hjem.

 

Eksempler på emner som kan diskuteres:

  • Digitaliseringens utfordringer
  • Covid-19: Hjemmearbeidsplasser og ny normal
  • Bæredyktighet og FM-strategi
  • Servicekultur og produktivitet
  • Renovering og byggeprosjekter med bruksfasen for øyet
  • Nye krav til FM ledelsessystemet (NS-EN ISO 41001:2018)

Formål

Sammen skaper vi et fortrolig forum hvor det både på et akademisk og praktisk nivå kan diskuteres aktuelle temaer og utfordringer, utveksles erfaringer og oppnås ny kunnskap innen området. Du vil både møte likesinnede og bli utfordret av eksperter som styrker din forståelse for utfordringer i praksis og gjør deg i stand til å være i forkant.

 

Målgruppe

Nettverket er for ledere innen Facility Management som enten kommer fra offentlige eller private organisasjoner og med vidt forskjellige utdannelsesbakgrunner. Felles er at de ser sammenhenger, muligheter og potensiale. Både i mennesker og i virksomheter. Nettverket er for ledere som, utover å forvalte, drifte og utvikle fasiliteter, har en interesse i å øke egne faglige kompetanser innen Facility Management.
Målgruppen omfatter profiler med ansvarsområder innen både drift, ledelse og bygg. Det er mulighet for å delta i nettverket når der er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av sesongen.

Plassene i nettverket er personlige. Det sikrer at du får det optimale utbyttet av de relasjonene som dannes gjennom deltakelse i nettverket.

JUC Nettverk Facility Management

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt