Gravid i jobb

Hvorfor bør din bedrift ha fokus på gravide i jobb?


5-10 % av gravide har komplikasjoner i svangerskapet som ikke er forenelig med aktivt yrkesliv. Likevel står gravide i dag for 1/3 av alle fraværsdager blant kvinner mellom 20-39 år. Mye av fraværet er ofte ikke svangerskapsrelatert, men tilretteleggingsrelatert!


Med enkle grep kan sykefraværet i denne gruppen reduseres betraktelig. Ulike prosjekter i Norge viser at 2-3 forebyggende samtaler mellom nærmeste leder, den gravide medarbeideren og bedriftsjordmor gjennom svangerskapet har betydelig effekt. I alle prosjektene stod de gravide 8 – 14 uker lenger i jobb.

Hva kan bedriftsjordmor bidra med?

I samtalene mellom leder og den ansatte, er bedriftsjordmor en nøytral 3.part med høy kompetanse på graviditet og arbeidsliv. Bedriftsjordmor kan trygge den gravide og hennes leder, risikokartlegge arbeidsplassen, samt gi veiledning og sammen se på løsninger for å gi den gravide en meningsfylt og trygg arbeidshverdag med voksende mage!


Bedriftsjordmor kan også holde kurs/motivasjonstreff for din arbeidsplass og korte lunsjmøter for gravide medarbeidere med ulike tema innen graviditet og arbeidsliv.


Hva er bedriftenes gevinst?
 

  • Tett og trygg oppfølging av gravide medarbeidere.
  • Lederstøtte og faglige råd fra Ren Fordels bedriftsjordmor.
  • Sykefravær er dyrt, og et evt. økt nærvær gir en stor økonomisk gevinst.
  • Gravid mage på jobb gjør at din bedrift får beholde viktig kompetanse lenger!
  • En god oppfølging kan tenkelig føre til at den ansatte ønsker å komme tilbake til din bedrift etter foreldrepermisjonen.
  • En god oppfølging gir bedriften et godt omdømme


Nyttig tips:

En retningslinje for oppfølging av gravide medarbeidere som er forankret i ledelsen er viktig i dette arbeidet. Ta kontakt for mer utfyllende informasjon!

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt