Driftssystem for Facility management

M_Solution er en "alt-i-en driftsløsning" som brukes av både store og mindre service & renholdsbedrifter, og løser enkelt utfordringene rundt planlegging, timelister, oppfølging, lønn, fakturering og mye mer.


Utviklet av: Giant Leap Technologies AS

M_SOLUTION gir deg full kontroll over din servicevirksomhet i sanntid, og lar deg planlegge arbeidstid og oppgaver, rapportere oppmøte, ressursforbruk og kontroller fra felten, og følge opp driften via dashboards, kalendre og automatiserte varslinger.

Utviklet med mobilitet og fleksibilitet i fokus, kan vi skreddersy dine apper og dashboards, og la deg utnytte effektiviserende teknologier som RFID & NFC, GPS, Bluetooth Beacons og QR-koder for smartere rapportering og enklere driftsoppfølging.

M_SOLUTION er en skybasert tjeneste og krever ingen installasjon – du betaler en månedslisens pr. bruker. Enkelt og smidig!
 

Her er et utvalg av moduler i M_Solution som effektiviserer den daglige driften


Planlegging.
 • Legg inn repeterende arbeidsplaner og turnuser. Du har full oversikt, selv om medarbeiderne dine jobber på mange prosjekter samtidig. 
 • Arbeidsplanene er alltid oppdatert 365 dager frem i tid. Ekstra bemanning, avbestillinger, fravær og vikarbruk registreres enkelt i kalenderne i Operativ plan.

Lønn og fakturering.
 • Avansert regelmotor generer automatisk riktige lønnstransaksjoner for timer, tillegg og akkord. 
 • Du kan ha mange overenskomster
 • Vikar- og oppdragspool-løsning med meldingsfunksjon og tett integrasjon med tidadministrasjonsløsningen
 • Genererer lønnstransaksjoner som du godkjenner i Timegodkjenning
 • Faktureringsmodul har støtte for digitale vedlegg og automatisk generering av digitale timelister

Digitale sjekklister. Få tilgang til en skjemabygger. Her kan du lage digitale skjemaer og forme de som du vil.
 • Avvikshåndtering

 • Kontroll av firmabiler

 • Kontroll av utstyr

 • Ferieønsker

 • Sykdom


Dashboards og analyser: Med M_SOLUTION gir vi deg full kontroll over din servicevirksomhet i sanntid. 
 • Få fullstendig oversikt over ressursbehov, bemanning og status på leveranser. 

 • Få varsler deg dersom oppdragene ikke utføres.


Kundeweb - gi dine kunder tilgang. 
 • La kundene følge med på leveransene i sanntid i dashboard, kalendre og digitale plantegninger.
 • La kunder registrere henvendelser via kunde-app og -web.
 • Nye henvendelser varsles og saksbehandles i Henvendelses-modulen.
 • Aksepterte henvendelser kan skape nye arbeidsordre automatisk, og kunden din kan få varsel når nye oppgaver er levert.
 • Oversikt over sakstyper, alvorlighetsgrader og behandlingstider via grafer og rapporter.

Meldinger og varslinger: 
 • Automatiserte varslinger til leder eller andre på kommende oppgaver, påbegynte, ikke-påbegynte, utførte, registreringer med avvik.
 • Varsler på brudd på overtid og hviletider
 • Send meldinger til ansatte eller grupper
 • Støtte for bilder og vedlegg.

Integrasjoner: 
 • M_Solution kan integreres mot alle 3dje parts løsninger. Vi har allerede integrasjon mot de fleste systemer brukt av FM bransjen.

Sensorer og IoT: 
 • M_Solution har støtte for bruk av sensorer og IoT
 • NFC brikke / QR kode. Skanne brikke med telefon for å starte tid.
Les mer her

 

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt