Advokatbistand

Som medlem av Ren Fordel får du tilgjengeliggjort et verdifullt samarbeid med dyktige advokater. Vår partner er Advokatfellesskapet Lovende, som har erfaring blant annet fra NHO og Virke m.m., og har til sammen mer enn 40 års erfaring med akkurat slike saker som du som medlem av Ren Fordel har bruk for. De kan virkelig rådgi deg!


I medlemskontingenten ligger det en gratis førstehånds vurdering av saken av advokat Mollestad Oppegaard.

Tjenester

 • Juridisk rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål (individuell og kollektiv arbeidsrett)
 • Juridisk rådgivning om ny personopplysningslov/GDPR/ Personvernombud - vi kan bistå med implementeringen i din bedrift
 • HR – revisjon
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Digital varslingstjeneste for bedrifter som ønsker hjelp til å motta og/eller følge opp varslinger i henhold til Arbeidsmiljølovens krav. Vår varslingsløsning gir mulighet for anonym varsling, sikrer Arbeidsmiljølovens krav mot gjengjeldelse og bidrar til en trygg og forsvarlig håndtering av informasjonen.
 • Online HR- Helpdesk, en abonnementsløsning hvor vi garanterer svar innen 24 timer
 • Helse- Miljø og sikkerhet, herunder Internkontroll
 • Advokatbistand i forbindelse med oppsigelser og avskjed
 • Prosedyre for domstolene
 • Strategisk rådgivning / styrearbeid
 • Erfaren formidler, bla. fra undervisning på BI
 • Etisk kompetansehevning - hvordan du bør jobbe med utvikling av organisasjonens kompetanse basert på etikk
 • Samfunnsansvar og sponsoring


Om Lovende

Advokatene Annicken Iversen og Heidi Lill M. Oppegaard har tilsammen 40 års erfaring blant annet fra arbeidsgiverorganisasjonen NHO og Hovedorganisasjonen Virke, og har omfattende kunnskap om det private næringsliv. Begge har arbeidet i ledende stillinger i frivillig, privat og offentlig sektor. Begge har undervisningskompetanse fra henholdsvis Politihøgskolen og BI, og bred erfaring fra styrearbeid. Deres spisskompentanse er arbeidsrett, selskapsrett, strafferett og kontraktsrett. De innehar en sterk forhandlerkomptanse.


Ved å velge Advokatfellesskapet Lovende får du en dedikert samarbeidspartner med juridisk kompetanse, bred bransje- og forretningsforståelse i tillegg til mange års erfaring fra samarbeid med virksomheter Norge rundt, herunder FDV bransjen.


Les mer om Advokatfelleskapet Lovende på deres hjemmesider.

Advokatfellesskapet Lovende

Heidi Lill Mollestad Oppegaard

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt