Norsk Facility Management (NFM)

Markedssituasjonen

Det finnes som kjent et utall nettverk i Norge pt, noen er bedre enn andre. Når det gjelder FM finnes som kjent norsk nettverk for næringseiendom (består hovedsakelig av store eiendomsbesittere) og Euro FM, som er et europeisk faglig nettverk innen eiendomsforvaltning. Det er ikke oss bekjent at det finnes andre konkurrerende nettverk til det foreslåtte nettverket for norsk facility management.

NFM – Norsk Facility Management nettverk

Ren Fordel satser utvikling innen fagområdet og inviterer til kompetansedeling gjennom NFM-nettverk, Norsk Facility Management-nettverk. NFM-nettverk er Ren Fordel’ nettverk og utvikles i samarbeid med professor innen FM, Susanne Balslev Nielsen. Susanne Balslev Nielsen vil være NFM-nettverks fasilitator, og vi gir her en nærmere presentasjon.


Susanne Balslev Nielsen – Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør


Susanne forteller om seg selv og sin vei inn i FM faget:


Siden 2008 og frem til 2016 har jeg arbeidet med Facilities Management som forsker og underviser i Center for Facilities Management – Realdania Forskning på Danmarks Tekniske Universitet.


Jeg er drevet av å inspirere andre og som vil gjøre en forskjell for profesjonalisering av FM i Skandinavia og især i en bæredyktig retning. Etter mange år i den akademiske verden ville jeg være med til å anvende FM modeller, metoder og verktøyer, som jeg kjenner som forsker og underviser. Derfor forlot jeg DTU for i 2017-18 at være chefkonsulent i Center for Eiendommer i Region Hovedstaden i København. Siden er jeg kommet til den internasjonale multidissiplinære rådgivningsvirksomhet NIRAS, hvor jeg arbeider med FM strategi, analyse og prosessfasilitering. Den akademiske verden og de kommende generasjoner av FM’ere, har jeg dog ikke helt forlatt. Jeg var i 2014-19 ekstern professor (20% stilling) i FM på OsloMet og er sensor på flere utdannelsesinstitusjoner.


Kontaktinformation
Sussane Balslev Nielsen
subn@niras.dk
+4560340925
NIRAS A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød, Danmark (CVR-nr 37295728)

LinkedIn profil
Google Scholar
Researchgate
DTU

 

Invitasjon til Ren Fordel sitt nettverk for norsk facility management

Nå rekrutterer vi deltakere til Ren Fordel sitt fagnettverk for facility management med oppstart i september 2019.


Facility management omhandler ledelse av fasiliteter. Viktig kjernekompetanse er eiendomsforvaltning, økonomistyring, organisatorisk ledelse, ledelse av mennesker (HR), samt innovasjon og endringsledelse. Diskusjonen om hva FM er har pågått i mange tiår.


Som et resultat av slike diskusjoner laget bedriften Steelcase en liten film, «FM are Jugglers», som forsøkte å forklare sammenhengene…


Ved å delta i fagnettverket får du en unik mulighet til å gjøre deg opp en mening om
 

  • Hvilke kvaliteter bør en leverandør ha?
  • Hvilke tjenester bør en leverandør kunne tilby?
  • Hva bør man kunne forvente av samarbeidet?


For å hjelpe deg på forretningsutviklerveien inviterer vi nå til et norsk facility management nettverk. En lønnsom investering i fremtiden som vil komme deg og din virksomhet til gode.


Et nettverk i Ren Fordel' regi består av 10-20 personer med tilvarende stillinger i ulike virksomheter. Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger i forbindelse med facility management.


I Ren Fordel er vi opptatt av å skape verdi for og sammen med våre kunder. Dette handler om å ligge i forkant av utviklingen – og det handler i stadig større grad om service- og kundeopplevelser preget av begeistring.


Fagnettverket vil ledes av Susanne Balslev Nielsen. Hun skal sikre en profesjonell håndtering og fasilitering av nettverket. Vi planlegger å invitere fagfolk til nettverket, - hvem avhenger av nettverksdeltagernes behov og ønsker.
 

Litt om nettverket

Nettverk for Norsk Facility Management(NFM) består av 5 nettverkssamlinger på 4 timer i tiden fra oktober til juni. Nettverksmøtene starter kl 12.00. Det første nettverket vil bestå av en to timers innledning av Susann Balslev Nielsen, deretter en runde rundt bordet hvor deltagerne forteller om sine forventninger til deltagelse i nettverket.


Nettverksmøtene avsluttes med en middag, for de som ønsker det.
 

Påmeldingsregler

Påmelding er bindende.


Ordinær pris:
Kr 35.000,-

Medlemspris:
Kr 25.000,-


Prisen inkluderer 5 nettverkssamlinger i Oslo(by). I tillegg har deltagerne løpende tilgang på informasjon fra Ren Fordel.

Medlemmer av Ren Fordel vil få en rabatt på 2000 kr pr nettverkssamling( x 5).


Dette er inkludert i prisen

Deltakeravgiften dekker full deltakelse i nettverket, inkl bevertning. Nettverksmøtene vil bli holdt den første onsdagen i hver måned i den aktuelle perioden, med oppstart kl 12.00.


Nettverksform

Nettverket gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og sist men ikke minst erfaringsdeling. Ren Fordel planlegger å invitere inn relevante forelesere fra flere land.


Dersom det er interesse for det, vil Ren Fordel arrangere en tur for nettverksdeltagerne våren 2020 til EFMC - European Facility Management Conference.


Denne årlige konferansen samler mellom 500-1000 medlemmer og arrangeres i ulike land og byer. Konferansen har programinnhold som dekker faglige temaer, og går over to dager, ofte supplert med studiebesøk etc dagene før eller etter konferansen. Mer informasjon finner du på www.eurofm.org


Allergikere og vegetarianere

Har du spesielle ønsker om mat, vennligst gi beskjed ved påmelding.


Funksjonshemmede

Gi beskjed om eventuelle funksjonshemminger sammen med påmeldingen, slik at vi kan tilrettelegge på best mulig måte. Alle skal med!


Avlysning av nettverk

Ren Fordel tar forbehold for avlysning av nettverket ved lav interesse og vil gi beskjed i god tid til alle deltakere.

Meld din interesse for å bli med i nettverket før den 20.09.2019 til Ren fordel


Har du noen du har lyst til å videresende denne invitasjonen til, så er det tilltatt.


Har du spørsmål til nettverket - ikke nøl med å ta kontakt med meg.

Håper på å se deg!

 

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt