Miljøansvar

Som en ansvarlig nærings- og interesseorganisasjon har Ren Fordel inngått samarbeid med Grønt Punkt Norge, hvor partene i fellesskap tilbyr bistand og kompetanse til Ren Fordel' medlemsbedrifter.


Det tilrettelegges for at Ren Fordel' medlemmer skal fremstå som samfunnsbevisste og ansvarsbevisste leverandører - som seriøse og foretrukne leverandører i en tid med stadig større ansvar innen miljø, forvaltning og drift.


Mange innkjøpere og sertifiseringsordninger (bl.a miljøfyrtårn) stiller krav om medlemskap eller kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge.

Alle har et personlig miljøansvar

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Vårt hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Ren Fordel. Ren Fordel har innledet samarbeid med Grønt Punkt Norge.


Grønt Punkt Norge sørger for at emballasje av plast, papp, kartong, bølgepapp, glass og metall blir gjenvunnet etter at det er samlet inn av kommune (private husholdninger) eller av private innsamlere (næringslivs- og landbruksplast).


Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997 for å effektivisere betalingen fra bedriftene til materialselskapene. Grønt Punkt Norge drifter i dag også returordninger for plastemballasje, kartong og drikkekartong (Plastretur AS og Norsk Returkartong AS).


Sirkel Glass AS (tidligere Norsk Glassgjenvinning AS), Norsk Metallgjenvinning AS og Norsk Resy AS (bølgepapp) drifter sine egne returordninger.


For å kunne bli Miljøfyrtårnsertifisert må en være medlem av Grønt Punkt - dette henger uløselig knyttet til hverandre.
Du kan lese mer om Miljøfyrtornsertifisering på Ren Fordel nettside her https://renfordel.no/fordeler/...


Avfallsguiden fra Grønt Punkt Norge
Avfallsguiden er et verktøy fra Grønt Punkt Norge.


Avfallsguiden hjelper en bedrift til å forbedre og effektivisere sin avfallsløsning, og vil i de fleste tilfeller også bidra til å spare penger forbundet med avfallshåndtering.


Du finner herunder mer om avfallsguiden på egen temaside.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt