Grønt Punkt

Medlemskap i Grønt Punkt Norge


Som en ansvarlig nærings- og interesseorganisasjon har Ren Fordel inngått samarbeid med Grønt Punkt Norge, hvor partene i fellesskap tilbyr bistand og kompetanse til Ren Fordel' medlemsbedrifter.


Det tilrettelegges for at Ren Fordel' medlemmer skal fremstå som samfunnsbevisste og ansvarsbevisste leverandører - som seriøse og foretrukne leverandører i en tid med stadig større ansvar innen miljø, forvaltning og drift.


Mange innkjøpere og sertifiseringsordninger (bl.a miljøfyrtårn) stiller krav om medlemskap eller kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge.

Mål

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Vårt hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.


Grønt Punkt Norge sørger for at emballasje av plast, papp, kartong, bølgepapp, glass og metall blir gjenvunnet etter at det er samlet inn av kommune (private husholdninger) eller av private innsamlere (næringslivs- og landbruksplast).


Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997 for å effektivisere betalingen fra bedriftene til materialselskapene. Grønt Punkt Norge drifter i dag også returordninger for plastemballasje, kartong og drikkekartong (Plastretur AS og Norsk Returkartong AS).


Sirkel Glass AS (tidligere Norsk Glassgjenvinning AS), Norsk Metallgjenvinning AS og Norsk Resy AS (bølgepapp) drifter sine egne returordninger.


Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.


Dersom man produserer eller importerer produkter med mer enn 1000kg emballasje i året, er det forskriftsfestet at man skal være standardmedlem i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning.


Kontrollmedlemskap er et medlemskap for bedrifter som ikke produserer eller importerer emballasje, der din bedrift krever at dine leverandører (som produserer eller importerer produkter med emballasje) skal være medlem i Grønt Punkt Norge, før dere gjør en avtale med dem.


Les mer om Grønt Punkt ved å gå inn her https://www.grontpunkt.no/om-o...

Grønt Punkt Norge sørger for at emballasje av plast, papp, kartong, bølgepapp, glass og metall blir gjenvunnet etter at det er samlet inn av kommune (private husholdninger) eller av private innsamlere (næringslivs- og landbruksplast).


Mange innkjøpere og sertifiseringsordninger (bl.a miljøfyrtårn) stiller krav om medlemskap eller kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge.


Dersom man produserer eller importerer produkter med mer enn 1000kg emballasje i året, er det forskriftsfestet at man skal være standardmedlem i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning.


Kontrollmedlemskap er et medlemskap for bedrifter som ikke produserer eller importerer emballasje, der din bedrift krever at dine leverandører (som produserer eller importerer produkter med emballasje) skal være medlem i Grønt Punkt Norge, før dere gjør en avtale med dem.


Har du flere spørsmål om medlemskap i Grønt Punkt Norge, kontakt Elisabeth Kollerød, leder avd medlemskap i Grønt Punkt, på telefon 907 66 316, eller finn mere informasjon her

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt