FN' Bærekraftsmål

Definisjon: bærekraftig utvikling


Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.


I denne definisjonen er det lagt særlig vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv. Samtidig legger den vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i framtiden.


Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987)

Ren Fordel setter fokus på Bærekraftsmål nr.12,

Det ble ved besluttet ved generalforsamling 2019 at Ren Fordel skal sette fokus på Bærekraftsmål nr.12.


Ren Fordel skal bidra til at deres medlemmer og bransjeområdet for informasjon og kunnskap om hvilke tiltak den enkelte virksomhet kan sette inn for å produsere og levere sine tjenester innenfor Bærekraftsmål nr. 12.

Bærekraftsmål nr.12,
"Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre"


Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den.


Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.


Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.


I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.


Les mer om bærekraftsmålene https://www.fn.no/Om-FN/FNs-ba...

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt