Varsko! Potensiell kommende endring i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)

08. mars 2022
I en bransje hvor Ren Fordel er en interesseorganisasjon, streber vi hele tiden etter å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer.
Det skal være lettere å drive en bedrift, og det innebærer også i å informere om store endringer og lovforslag som kan ramme denne bransjen hardt.
Vi vet at i renhold og facilitybransjen, er det mange som har en midlertidig ansettelse.
I denne sammenheng bør dere få med dere denne nye lovendringen som er under behandling for videre innstramming, og som kan komme i anmars.

Vedtak i korthet

Stortinget har vedtatt endringer i lov om endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse). Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f oppheves. Dette for å styrke arbeidstakeres rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv.

De to første avholdte voteringene på stortinger ble dette stemt FOR, med nesten 60% stemmer

Vi vil holde dere videre orientert i denne saken.


Les mer om Prop. 35 L (2021–2022)

Les dokumentet herKilde: Stortinget.no

Cecilie Rochstad
Cecilie Rochstad

Styreleder Ren Fordel

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt