Slik gjenåpner du etter Covid-19

18. mai 2020
Susanne Balslev Nielsen, FM ekspertisechef i NIRAS a/s, har samlet 5 interessante og helt nye veiledninger til Ren Fordels medlemmer. Alle veiledningene forteller hvordan man sikkert og godt gjenåpner bygninger uansett om det er bygninger til næringsliv, utdannelse eller annet.

 

Veiledningene har forskjellige styrker, svakheter og omfang. For dem alle gjelder at de er basert på erfaringer. Her kan du lese en kort omtale av de enkelte veiledningene og en anbefaling av hver av veiledningene. Guidene er gratis og lett tilgjengelige.
 

For noen vil guidene komme for sent fordi planleggingen av gjenåpningene er i gang og noen er allerede i deres gjenåpningsfase 2 eller 3. I det tilfelle kan guidene brukes i dialog om kvalitetssjekk og viktigste erfaringer. Et fasilitert evalueringsseminar kan være riktig lærerikt og bringe din organisasjon tettere sammen.
 

Veiledning nr 1: Covid-19 return to workplace (publisert av IMPEC group)

Dette er en relativ kort veiledning (16 sider på engelsk) som beskriver gjenåpningen i 3 faser. Første består i å sette rammene og forstå behov, mål og prioriteringer. Andre fasen består i å designe den sikre arbeidsplass, skole eller lignende. Tredje fase består i å utføre og koordinere gjenåpningen. Guiden har en viktige punkter med rekkefølgen, og med adskillelsen av de forskjelle faser. Noen steder har sikkert vært utfordringer, og hvor man har begynt å finne praktiske løsninger, innen det overhovedet er satt klare mål og prioriteringer. Derved kan man vinne tid, men det kan også være dyrt å investere i for dårlige eller for gode løsninger.

Link: https://www.impecgroup.com/return-to-work-solutions
 

Veiledning nr. 2: Pandemic Manual (publisert av IFMA Foundation)

Dette er den mest omfattende veiledning (100 sider på engelsk), som systematisk beskriver typisk problematikk og typiske tiltak. Veiledningen er omfattende, og samtidig lett å lese de enkelte avsnitt med generelle handlingsanvisninger, som beskriver hva man bør gjøre før, under og etter en pandemi. Veiledningen
Link: https://app.etapestry.com/onlineforms/IfmaFoundation/PandemicManual20.html
 

Veiledning nr 3: COVID-19: Top 10 focus areas for workplace re-entry (publisert av JLL)

Denne veiledning er rettet mot eiendomsbransjen og sammenfatter på bare 1 side top 10 fokusområder. Dens styrke er det hurtige overblikk og det at den også adresserer samarbeidet med bygningseiere i situasjoner, hvor man holder til leide fasiliteter.  Ledelse og beslutningstakere med kompetanse er et fokuspunkt, og dette er nokså viktig. For hvem kan egentlig annonsere en bygning åpen eller lukket, og hvilke beslutningskompetanser har forskellige medarbejdere?

Link: https://www.jll.co.uk/content/dam/jll-com/documents/pdf/other/jll-views-covid19-top-10-focus-areas-for-workplace-re-entry.pdf
 

Veiledning nr 4: Sammen hver for sig på arbeidet (publiseret av LAIKA rumdesign)

Denne veiledning gir innretningsråd til gradvis åpning av kontorer.  Med enkle grafiske illustrasjoner demonstreres enkle innretningstips i en ny virkelighet, hvor det skal være større avstand mellom kollegaer. Samtidig er det viktig at den nye innretning fortsatt gir rammer for å arbeide sammen eller hver for seg.
I den nye virkelighed er kontoret en hybrid av det gamle fysiske kontor og hjemmekontoret.

Link: https://laika-rumdesign.dk/

 

Veiledning nr. 5: Safe at Work app (publiseret av Procos)

Dette er en app og ikke en egentlig veiledning som de øvrige. Appen fungerer fra medarbeidernes mobiltelefoner, hvor de kan reservere arbeidsplasser og hvor facility managers kan informere om hvilke arbeidsplasser som er til rådighet. Hvis man har sensorer på de enkelte arbeidsplasser, kan man monitorere bruken og tilpasse renhold. Under en gjenåpning er det bruk for å kommunisere til/ med medarbeidere og dette gir appen mulighet for. For å komme igang med å bruke appen, skal man ha et digitalt kort med oppdaterte opplysninger om bygninger og arbeidsplasser.

Link: https://www.procosgroup.com/index.php/2020/05/03/manage-your-workplace-after-the-covid-19-lockdown-with-the-new-safework-application/

 

Mengden av gjenåpningsveiledninger vokser dag for dag. Listen er derfor ikke uttømmende og kun veiledende.

Susanne Balslev Nielsen har sammenfattet 7 skritt i en gjenåpning til Ren Fordels medlemmer. Hvert skritt representerer samtidig et tema, som bør inngå i post-event-evalueringer.

Kontakt Susanne Balslev Nielsen for mere information: subn@niras.dk eller tlf +4560340925

 

 

Susanne Balslev Nielsen
Susanne Balslev Nielsen, – Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør. FM-Brobygger på ny mission:

Susanne Balslev Nielsen var i 2014-19 ekstern professor (20% stilling) i FM på OsloMet og er censor på flere uddannelsesinstitutioner. Jeg har arbejdet med Facilities Management som forsker og underviser i Center for Facilities Management – Realdania Forskning på Danmarks Tekniske Universitet. Efter mange år i den akademiske verden har hun kommet til den internationale multidisciplinære rådgivningsvirksomhed NIRAS, hvor jeg arbejder med FM strategi, analyse og procesfacilitering.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt