Skadedyr og Renhold - Hvordan henger de sammen?

23. februar 2023

En av de tingene som har frustrert meg mest siden jeg begynte i skadedyrbransjen for snart 13 år siden, er manglende kommunikasjon mellom forskjellige fag. Jeg ser alt for ofte at skadedyrbekjemperen som er på en lokasjon glemmer å ta kontakt med de som gjerne har mest kunnskap om lokasjonen du er på. Jeg har alltid vært glad i å ta en samtale med vaktmester på lokasjon, snakke med renholder på overnattingsstedet og snakke med kokken på restauranten - da disse gjerne er de som har best informasjon for oss, og sammen kan vi løse en utfordring mye raskere enn dersom vi står alene.


Bergen Skadedyrkontroll AS (BSK) er et lokalt skadedyrfirma i Bergen. Vi som jobber i BSK har totalt 30 års erfaring i bransjen. I løpet av denne tiden har vi jobbet med de fleste kundegrupper, alle typer utfordringer de møter og selvfølgelig løsningen på disse.

BSK kom i gang som en motpol til de store aktørene i bransjen, med utenlandske eiere. Vi handler så mye lokalt som praktisk mulig, og er opptatt av å skape verdiene der vi er.


Skadedyrbekjempelse - Generelt

En vanlig tanke når du hører ordet “skadedyrbekjempelse” er at noen har et problem, dette må vi løse. Men i realiteten burde egentlig dette ordet vært byttet ut med “skadedyr beskyttelse” eller “forebygging mot skadedyr” - for det er dette som er den viktigste jobben vi gjør. Så skjer det selvfølgelig at noen får problemer likevel, og da kobler vi på bekjempelsen og slår ned angrepet av f.eks rotter/kakerlakker/veggedyr så raskt vi overhodet klarer. Men den viktigste delen av jobben vår blir gjort i det forebyggende arbeidet.

Mange snakker om at de trenger åtekasser rundt huset for å trygge eiendom, og dette er som utgangspunkt en god tanke. Men brukes kassene feil, så blir aldri resultatet bra uansett.
Det viktigste vi gjør når vi går runder hos kundene våre er;
  1. Snakke med kontaktperson
  2. Være årvåken og sjekke området etter spor av aktivitet
  3. Se etter svakheter på bygget, for å se at bygget er sikret mot skadedyr
  4. Kontrollere åtestasjonene våre for å få en situasjonsrapport fra de
Grunnen for at de tradisjonelle kassene her står på 4de plass, er at de gir oss et overblikk over hva som har skjedd akkurat her siden sist - men det er store arealer som ikke har slike kasser, og jobben vår går også ut på at vi kartlegger de stedene og utfører eventuelle tiltak her. Det være seg å montere flere stasjoner dersom det er riktig, tipse kunde om sikringstiltak eller annet.

 

Vi vet at et skadedyrproblem kan bety smittefare, ubehag, frykt og våkenetter - og vil alltid gjøre vårt ytterste for å beskytte kundene våre sin eiendom, verdier og helse. Med kombinasjonen av de gode, gamle metodene og moderne teknologi finner vi alltid løsninger tilpasset kundene sitt behov.

Samarbeid på tvers av faggrupper og firma er også en viktig faktor for oss, da dette gagner alle involverte og gjør oss kapabel til sammen å presentere en bedre totalløsning for våre kunder. Som eksempel kan vi nevne at vaktmestere, renholdspersonell og kantineansatte er våre viktigste partnere på lokasjoner.

Jeg har en visjon om at renhold og skadedyr-bransjene samarbeider enda bedre, og bakgrunnen for dette er like vanskelig som den er enkel. På hvilket som helst bygg som kjøper renholdstjenester, så er renholderen den som er i flest rom - oftest.

Skadedyr, registrert funn

Så, -dersom det er veggedyr på et overnattingsrom, uvelkomne insekter på et lager eller rotteskit på et gulv - så er det faktisk renholderen som har størst mulighet for å oppdage dette på et tidlig tidspunkt. Dette gjelder nok både byggene som har avtale på at det skal rengjøres, og de som har avtale på at det skal rengjøres ved behov. Men det jeg er redd for skjer, er at flere renholdere ser noe som kan være starten på et problem - men vet ikke hva som skal gjøres med det. Hvis vi sier det til kunden, hvordan vil de reagere? Dette er ikke vårt bord, blir de sur hvis vi blander oss? Alt dette er tanker som jeg tenker er naturlig kommer når du står i fare for å måtte si noe som kan være ubehagelig, og usikkert, til kunde.

Men hva hvis selve firmaet har en avtale med et skadedyrfirma, som sier at dersom dere oppdager noe dere er usikker på hos kunde, så kan dere ta ett bilde av dette - sende til en skadedyrbekjemper, og få en rask tilbakemelding på hva dette er (forutsetter at bildet er bra nok til at det lar seg gjøre). Da kan medarbeideren på lokasjon gå til sin kontaktperson, og si at en har oppdaget noe som en frykter kan være skadedyr på lokasjon, men som da enten blir avkreftet eller bekreftet av en skadedyrbekjemper. Da går vi fra å måtte gå med en mistanke, til å faktisk vite - og da kan vi legge frem for kunden hvilket problem som er oppdaget, og gi kontaktinformasjon til firma som kan hjelpe med å løse utfordringen. Jeg tror dette er noe som kan gi renholdsfirma et fortrinn, da det gir veldig inntrykk av at dere bryr dere om kunden. Det vil også være et ledd som gjør det vanskeligere for kunden å si opp avtalen de har med renholdsfirma, da de ser at dette løser utfordringer med mer enn bare renhold.

 

Så er jo den store utfordringen alltid; Kost/nytte.

Priser presses, timeplanen er tettpakket og har vi da tid til å gjøre enda en ting hos kundene våre? Med oss i Bergen Skadedyrkontroll så hadde ikke et slikt opplegg kostet noe, da vi ønsker vår betaling i form av at det er vår kontaktinfo som blir gitt til lokasjoner i vårt nedslagsområde. På den måten får vi vår betaling direkte fra kunde, i form av oppdrag - og renholdsfirma har ikke en kostnad knyttet til dette. Og hvor mye tid koster dette medarbeider som er i felt? Du ser noe du er usikker på, du knipser et bilde av dette og sender det der det skal, fortsetter arbeidet ditt og får ett svar etter kort tid som da forteller deg om dette er noe du må ta opp med kunde eller ikke. Det tar ikke så mye tid med andre ord, men kan skape et meget godt inntrykk hos kunden. Og kunden kan faktisk da bli presentert en løsning, ikke et problem.

Alle som har vært renholdere på hoteller og overnattingssteder vet jo også om den store utfordringen som heter veggedyr. Men visste alle at det finnes feller som kan settes ut, som koster 2 sek å kontrollere - men kan oppdage et veggedyr problem før gjester melder fra om det og flere rom må stenges?
      

Tanken bak denne lille teksten er at jeg håper enda flere forstår viktigheten av å være i forkant, og ikke bare drive bekjempelse. Vi i Bergen Skadedyrkontroll jobber hver dag for å sikre verdier og helse for våre kunder, og det gjør vi gjennom god forebygging - og bekjempelse når det er nødvendig.

Med andre ord er det mange muligheter for renholdsbransjen å samarbeide med oss i skadedyrbransjen, uten at det koster mye - men kan føre til at kundene blir tettere knyttet til dere, og produktet som leveres blir enda mer komplett

Stian Johan Valestrand
Stian Johan Valestrand
Daglig leder i Bergen Skadedyrkontroll AS (BSK)
Med erfaring som skadedyrbekjemper i ISS, skadedyrtekniker i Anticimex og servicetekniker i Rentokil.
Off. Godkjent Skadedyrbekjemper

 

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt