Lag gratis klimaregnskap på Klimahub.no

27. april 2021

I anbudsrunder og innkjøpsforhandlinger er klima- og miljøkrav et tema med sterkt økende viktighet. På Klimahub.no får dere full oversikt over bedriftens klimaavtrykk.


Mange husker nok Mette Nygård Havre fra Ren Fordel sitt medlemsmøte i mars. Her fortalte Fjordkrafts bærekraftsjef med begeistring om Klimahubs verdi for Ren Fordel sine medlemmer.

– Klimahub skal bli klimaregnskapets svar på proff.no. Vi er sikre på at det å sjekke et selskaps klimaavtrykk vil bli like vanlig som det å sjekke et selskaps økonomiske regnskap i dag, sier Nygård Havre.

Enkelt, trygt og helt gratis
– Å registrere seg er både enkelt og trygt. Klimahub er knyttet opp mot foretaksregisteret, og sikkerheten ivaretas ved hjelp av bank-id verifisering. Etter registrering kan dere fortelle om hvilke miljø- og klimatiltak dere gjør i dag, og opprette bedriftens klimaregnskap for å få oversikt over hvor stort klimaavtrykket deres er.

LINK: Her kan dere registrere dere: [ https://www.klimahub.no/auth/login ]

Registrering og bruk av Klimahub er helt gratis. Tjenesten er utviklet av Ren Fordel sin samarbeidspartner Fjordkraft. Strømselskapet har et høyt fokus på bærekraftige energiløsninger, og har vært et klimanøytralt selskap helt siden 2007. Fjordkraft stiller også krav om at alle faste leverandører skal være klimanøytrale, og i 2018 ble de som første norske selskap, tildelt en FN-pris for sitt klimainitiativ.

-Med Klimahub tar vi vårt klimaengasjement ett steg videre, ved at vi gjør klimaregnskap lett tilgjengelig for alle bedrifter i Norge, forteller Mette Nygård Havre.
-Vi gir også bedrifter muligheten til å invitere sine leverandører og samarbeidspartnere, slik at de kan skape en dominoeffekt med en klimavennlig verdikjede. Hvis vi skal klare å nå klimamålene, må vi gjøre det sammen.
Mette Nygård Havre

Kortsiktig konkurransefortrinn – langsiktig nødvendighet
– I anbudsprosesser ser vi allerede at det stilles konkrete klima- og miljøkrav, og gjerne også krav til å levere klimaregnskap. Når en bedrift registrerer sine tall i Klimahub, kan de vise både internt i bedriften, til samarbeidspartnere, leverandører, konkurrenter og myndigheter at de har fokus på å kutte egne utslipp, sier Mette.

Totale tall for utslipp, kompensasjon og informasjon om klimatiltak er synlige for alle i Klimahub. Åpenheten som kommer ved å vise frem klimaregnskapet sitt, er noe av det viktigste når en anbefaler andre å registrere bedriften på Klimahub.no.

– Det er noe innkjøpere og forbrukere i stadig større grad krever. Samtidig er det veldig fint å være åpen og vise hva en kan gjør på dette området.

Klimahub er åpent for alle, så hvem som helst kan gå inn og sjekke tallene som er registrert.

– Vi synes det er spennende at privatpersoner kan bruke Klimahub til å utøve sin forbrukermakt ved å velge klimavennlige bedrifter, både ved innkjøp og jobbsammenheng, sier Nygård Havre.
– Om få år tenker vi at god kontroll på klimaregnskapet og bedriftens utslipp vil være helt nødvendig, både for å få oppdrag og for å kapre de beste arbeidstakerne!

Ren Fordel oppfordrer alle til å registrere seg
Ren Fordel oppfordrer sine medlemmer til å registrere seg på Klimahub. Vårt sertifiseringsprogram «Sertifiserr Ren Bedrift» har Bærekraftsmål som ett av fokusområdene, og her er Klimahub.no tilknyttet.

Hvorfor en sertifiseringsordning? Dette er ett av tiltakene Ren Fordel nå går ut med for å løfte renholdsbransjen, som alt for lenge har lagt i 'gråsonen'. «Sertifisert Ren Bedrift» er en bransjetilpasset ordning, med sterkt fokus på at bedriftene oppfyller kravene i loven innenfor HMS, personvern, smittevern og spesielt arbeidsmiljøloven. Ordningen har i tillegg fokus på fagområdet, med tilhørende dokumentasjonskrav for opplæring og kompetansebygging av de ansatte.

Bli med på laget som medlem av Ren Fordel.

Dersom dere ønsker mer informasjon eller hjelp, er Fjordkraft klare hjelpe dere. Send en e-post til support@klimahub.no, så blir dere kontaktet ved første anledning.
Ren Fordel
Ren Fordel
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt