Ispirit AS skapte innsikt og engasjement for ledergruppen i Ren Fordel.

18. januar 2023
Ren Fordel ble stiftet for 4 år siden og medlemsskaren er nå oppe på mere end 100 medlemsbedrifter og avdelinger - og en betydelig omsetning.

Foreningen har en klar organisering med daglig ledelse, styret, fagråd og strategiutvalg, og det er sjeldent at hele teamet er samlet samtidig - men det ble gjennomført på slutten av året 2022. Da gjennomførte vi en ledergruppe-samling hvor vi bl.a. hadde en wokshop med fokus på vår teamdynamikk - under kyndig ledelse av Anne og Nina fra Ispirit AS.

Som de fleste organisasjoner er vi også avhengig av å styrke vårt samarbeid og bygge en kultur som kommer medlemmene til gode. Vi ønsker at det skal oppleves som viktig, nyttig og hyggelig å bidra til Ren Fordels utvikling så vi blir den sterkeste bransjeforening i Norge innenfor renhold og Eiendomservice.

Tusen takk til Anne Næser og Nina Fjeldhaug fra iSpirit A/S som kyndige og med stort engasjement og empati, guidet oss gjennom en workshop med fokus på talent og teamdynamikken.


Her fikk vi synliggjort forskjeller mellom oss, og som lett gir grobunn for misforståelser eller tar luften ut av ballongen i et hvert team. Øvelsene og dialogen satte ord på teamets styrke ved å romme ulikhetene i profilene. Tenk hvis oppmerksomheten på våre forskjellige talenter brukes aktivt, slik at den enkelte får flest av de oppgaver som vedkommende trives aller mest med. Da får man bare energi av å være med på laget.


Den individuelle kartlegging med en personlig samtale, som låg i forkant av workshopen, var minst like viktig for den personlige bevissthet om egne talenter og tilegnede kompetanser.

Herfra lyder en varm anbefaling til teams som ønsker å jobbe med utvikling og samarbeidskultur.

Tenk hva som kan spares på at våre medarbeidere trives i sin jobb og blir lengre i jobben!
Susanne Balslev Nielsen
Susanne Balslev Nielsen, – Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør. FM-Brobygger på ny mission:

Susanne Balslev Nielsen var i 2014-19 ekstern professor (20% stilling) i FM på OsloMet og er sensor på flere utdannelsesinstitusjoner. Hun har arbeidet med Facility Management som forsker og underviser i Center for Facilities Management – Realdania Forskning på Danmarks Tekniske Universitet. Etter mange år i den akademiske verden har hun kommet til den internationale multidisiplinære rådgivningsvirksomhet NIRAS, hvor hun arbeider med FM strategi, analyse og prosessfasilitering.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt