Høye strømpriser

19. september 2022

Hva kan vi forvente av strømmarkedet i vinter, og hva bør vi gjøre?


Sør-Norge har hatt høye strømpriser lenge, og nå har også prisene i midt og nord begynt å øke. Hva kan vi forvente framover, og hvilke valg bør du gjøre nå?

-Den klare forventningen er at strømprisene forblir høye, sier Ina Therese Marås, som er kraftanalytiker på krafthandelsavdelingen til Fjordkraft.

Lite vann i reservoarene

-I Sør-Norge er fyllingsgraden i vannreservoarene på et historisk lavt nivå, og dette kan gi en utfordrende situasjon til vinteren og våren dersom det ikke kommer store nedbørsmengder de nærmeste ukene. Reservoarene ligger i stor grad i høyden, og fra senhøsten kommer nedbøren her som snø forklarer Marås. – I fjor ble vi «reddet» av en ekstremt våt og vindfull oktober, men det er jo ikke sikkert vi er like «heldig» i år.


For Midt og Nord-Norge har situasjonen vært annerledes det siste året. Nå forventes prisene å stige også her.

-Vi forventer at prisene her stiger opp mot 70-100 øre per KWh. Produsentene i Nord-Norge og Sverige øker vannverdiene nå når det er mindre risiko for å tape vann. Bedre vær, kaldere temperaturer og fyringsbehov, lavere fyllingsgrad og mindre vindkraft fra Sverige er blant årsakene til stigende strømpris i nord.
 

Politiske forhold påvirker

I tillegg til lave fyllingsgrader, er markedet preget av politiske prosesser og forhold. Dette gjør det vanskelig for kraftanalytikerne å komme med klare spådommer om fremtidig prisutvikling.

-Russlands invasjon av Ukraina har sendt gassprisene til himmels. Dette har skapt store utfordringer for kraftsituasjonen på kontinentet. Både i EU og Norge pågår det politiske prosesser for å redusere energikostnadene for bedrifter, og resultatet av disse prosessene vil påvirke prisen. I EU vurderes for eksempel ulike former for pristak. De tiltakene som kommer vil påvirke strømprisen, og derfor er det vanskelig å komme med klare forventninger til fremtidig strømpris. I tillegg har vi økende andel vindkraft i systemet. Dette bidrar til økte prissvingninger fra dag til dag, basert på hvor mye det blåser på kontinentet, sier Ina Therese Marås.
 

Hvilken strømavtale bør du velge nå?

Jørgen Daae er produktsjef for Fjordkraft Bedrift, og har en klar anbefaling når det kommer til valg av strømavtale.

-Jeg anbefaler forvaltningsavtaler, der deler av forbruket er prissikret. Dette sikrer deg en jevnere og mer forutsigbar strømpris, med mindre prissvingninger fra dag til dag og mellom timer enn spotprisavtaler. I perioder med høye priser slik som nå, ser vi også at disse avtalen er vesentlig billigere enn spotpris. Så langt i år har våre bedriftskunder med forvaltningsavtaler spart over 750 millioner sammenlignet med spotpris, forteller Daae.

Som Ren Fordel-medlem har du tilgang til flere ulike strømavtaler. I dagens marked anbefaler vi Ren Fordel Forutsigbar. Ta gjerne en prat med en av våre rådgivere, så hjelper de deg å finne den beste strømavtalen for din bedrift.
 

Smarte strømsparetiltak

Fjordkraft har mange smarte tips for en mer effektiv energihverdag, både på kort og lengre sikt.
Enkle tips som du kan iverksette allerede nå er å senke innetemperaturen og planlegge for et jevnest mulig energiforbruk, for å unngå effekttopper. Mer langsiktige tiltak kan være å bruke et system for energioptimalisering eller installere solceller. Kontakt en energirådgiver hos Fjordkraft for å høre mer om mulighetene - vis til at du er et Ren Fordel medlem!
Fjordkraft
Fjordkraft
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt