Heltid som hovedregel i arbeidslivet

16. januar 2023
Regjeringen ønsker å styrke retten til heltid ved å lovfeste en heltidsnorm og innfører dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger. Regjeringen vil også gi deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter.

– Heltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og dersom arbeidsgivere ønsker å benytte deltid i stedet for heltid, skal behovet for dette dokumenteres og drøftes med de tillitsvalgte.

Dokumentasjonsplikten:
  • Dokumentere behovet for deltid
  • Må vurdere konkret - hver deltidsansettelse
  • Typiske tilfeller hvor det kan være behov for deltid
  • Ikke mulig å fylle arbeidskraftbehovet gjennom heltidsstilling, eksempel der det er:    
              - sykefravær
              - økt behov for bemanning enkelte dager
 
Eksempler på forhold på arbeidsgiversiden som kan begrunne deltid:
  • Arbeidstager ønsker selv deltidsstilling
  • Helsemessige årsaker
  • Studenter
  • Omsårgsansvar
     
  Kilde: regjeringen.no
 
Ren Fordel
Ren Fordel
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt