Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet

20. september 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Juni 2022


Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til seriøsitet er gjennomført av Deloitte AS på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
Evalueringen har vært gjennomført i perioden august 2021 - juni 2022.


Evalueringen har bestått av tre deler:
1) Evaluering av hvordan offentlige innkjøp, herunder profesjonalisering av innkjøp og bestemmelser i anskaffelsesregelverket bidrar til å fremme seriøsitet hos leverandører.

2) Evaluering av DFØs veileder om forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

3) Evaluering av statlige virksomheters oppfølging av fellesføringen gitt i 2018 og 2019, og fellesføringens påvirkning på virksomhetenes anskaffelsesarbeid.

Ren Fordel har vært en bidragsyter med gode innspill og rapporten er nå publisert og er tilgjengelig på regjeringens hjemmesider.

Les rapporten "Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet"
Deloitte AS
Deloitte AS

Deloitte Touche Tohmatsu Limited er en av verdens største leverandører av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester, med 244 400 ansatte i over 150 land. Selskapet ble grunnlagt i 1845 og er registrert i Storbritannia. Hovedkontoret ligger i New York i USA

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt