Eksempel på nye rutiner for smittevern Covid-19 viruset (Omikron)

06. desember 2021
Rutinen er utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten på bakgrunn av gjennomført kartlegging og risikovurdering.

Formål
  • Hindre smitteutvikling for våre kunder.
  • Hindre at man utsetter seg selv eller andre for smittefare.
     
Vi oppfordrer alle ansatte til å vaksinere seg og følge FHI sine anbefalinger.

Meldingsrutiner med kunden.
Crystal Facility AS har nær kontakt med kundene i forhold til eventuelt smitteutbrudd. Avstår vi fra å være hos kunden og ansatte som har vært hos kunden blir satt i karantene. (Se under)

Interne meldingsrutiner.
Informasjon er om risikovurdering og våre rutiner er allerede sendt ut til alle medarbeidere.

Smittesporing
Ansatte som har jobbtelefon, skal installere og bruke smittesporingsappen til FHI. Ansatte anbefales å installere og bruke smittesporingsappen til FHI.

Kontakt mellom ansatte.
Vi prøver å minimere den interne kontakten mellom ansatte, bla ved å innføre differensiert arbeidstid, bruk av teams ol ved kontakt med ansatte og kunder så langt det går, samt å holde møtevirksomhet på et minimum.

Reise
Ansatte som skal reise, plikter å rette seg etter de til enhver tid gjellende bestemmelser.

Ved mistanke om smitte på ansatte:
Ansatte må umiddelbart ta test. Ved påvist Covid-19 virus, forholder vedkommende seg strengt til FHI sine karanteneanvisninger, og skal ikke under noen omstendighet komme tilbake på jobb før denne perioden er over. Kunden/ne den smittede har utført arbeid hos skal informeres umiddelbart.

Arbeidstedet/ne den smittede personen har utført renhold og/eller kantinetjeneste på, skal det umiddelbart settes inn smitteverntiltak i tråd med FHI sine anbefalinger om smittebegrensning for Covid-19 viruset.

Renholdet ved Covid-19 pandemien
Risiko for smitte knyttes i hovedsak til hindre utvikling av Covid-19 smitte hos våre kunder, samt kontakt med mennesker som er smittet i forbindelse med levering av tjenester.

Renhold forsterkes og utføres i hendhold til FHI Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten (se vedlegg). Særlig på avtalte berøringspunkter, toaletter nedtrekk o.l. og vaskeservanter, bord flater, dørhåndtak, trappegelendre, armaturer på vask, lysbrytere og armlener. Desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater, ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler.’

Ansatte i risikogruppene.
Ansatte i risikogruppene som opplever at de er spesielt utsatt for smitte, skal ta kontakt med nærmeste leder, for å se på mulighet for tilpasninger i arbeidssituasjonen.

Ansvar
Smittevernansvarlig har ansvar for å informere om rutinen og legge til rette for gjennomføring.
Arbeidstakeren har plikt til å sette seg inn i rutinen og følge denne.

Renholdsutstyr og klær
Engangshansker, engangsmopper og annet engangsutstyr kastes i lukket pose. Arbeidstøy, mopper og kluter legges i egne sekker og vaskes separat.

Håndhygiene før og etter arbeid
  • Vask hendene godt med såpe og vann etter utført renhold.
  • Sprit gjerne hendene etterpå.

Bruk av verneutstyr
Våre ansatte skal bruke enten munnbind eller visir ute hos kunder for å beskytte seg selv og kundene.

Tilgjengelig ved behov: Engangshansker, Munnbind, Sko overtrekk, Vernebriller Engangskluter, Håndsprit og Engangsmopper.

Når det er behov for verneutstyr skal Arbeidstøy (etter bruk) legges i egen sekk og vaskes forsvarlig i henhold til bestemte rutiner.

For øverig anbefaler vi våre kunder å ha antibakterielt middel/ håndsprit tilgjengelig på arbeidsplassen.

Vi tar den nye varianten av viruset, Omikron på stort alvor og følger FHI sine anbefalinger nøye.


Oslo den


Bedriftshelsetjeneste                           Daglig leder                        Hms-ansvarlig                         Verneombud
Crystal Facility AS
Crystal Facility AS
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt