Dørstopperen for en møkkete bransje

08. juli 2021
-REN sertifisering er en trygghet for både ansatte, kunder og bedrifter. Det er et tilbud som bransjen har ønsket seg lenge. Derfor er det en ekstra stor glede for oss å ha fått dette på plass. En REN sertifisering betyr en ny virkelighet for flere bransjer, en garanti mot svart arbeide og et løft for en bransje som lenge har operert i en gråsone.


Foto av Philip Holman

 

Styreleder Cecilie Rochstad og daglig leder Johnny Haugland er ikke så rent lite stolte over sertifiseringsmuligheten som nå tilbys bedrifter innenfor renhold, eiendomsdrift og Facility services. Sertifiseringsordningen er utviklet av interesseorganisasjonen Ren Fordel, men kommer til å strekke seg langt ut over organisasjonens grenser, forteller de to.


Seriøsitet
 

-Dette betyr at vi har fått på plass en standard for seriøsitet og en garanti mot svart arbeide innenfor de tre bransjene som er helt unik i Norge. Ved å gjennomgå denne sertifiseringsprosessen må bedriftene faktisk dokumentere at de ikke utfører svart arbeide eller kjøper dette. Men det stopper ikke med dette: Bedriftene vil gjennomgå en kontrollert utviklingsprosess som både vil bety en utvikling av bedriftenes egen leveringskvalitet og en garanti overfor både kunder, ansatte og bedrifter: Spesielt vil dette være en trygghet for de ansatte, understreker de to.


-Hvorfor vil de ansatte nyte godt av prosessen?
 

-I våre bransjer er det jo slik at de ansatte det aller meste av tiden jobber i lokaler som ikke er deres arbeidsgiver sine. Dermed er det viktig å ivareta deres interesser i forhold til eventuelle uhell, og arbeidsforhold generelt. I tillegg ligger det inne i ordningen en dokumentert opplæring av ansatte som fører til at de vil ha en større bevissthet rundt den jobben som skal gjøres, og dermed også en større garanti for kundene. Dette vil dessuten ha en samfunnsbyggende effekt, sier Rochstad, som selv har erfaring fra de to andre store sertifiseringsprosessene her i landet, nemlig ISO 9000 og Miljøfyrtårn.
 

Sertifisering
 

-Hva er grunnen til at man har lagt opp til en sertifiseringsordning?
 

-Det er flere grunner til det, blant annet at bransjen har ønsket seg en slik felles ordning lenge, og så dette: At man gjennomgår en dokumentert prosess som munner ut i en sertifisering som for det første må vedlikeholdes, og for det andre innebærer det vi kan kalle en kvalitetsutvikling i tillegg. Bedriftene selv vil profittere på dette gjennom å bli endra bedre til å gjennomføre sine oppgaver, og dermed kunne yte kundene bedre service. Kundene tjener også på dette, fordi tjenestene de får, vil være dokumentert av høyeste kvalitet, og utført av bedrifter som er garantert seriøse.


-Dessuten vil dette være samfunnsbyggende?
 

-Ja, det er også en side av dette, som sagt: Fordi det ligger en dokumentert garanti for at man ikke har noe med svart arbeide å gjøre til grunn for sertifiseringen, vil vi som samfunn få en dreining vekk fra det svarte arbeidet som måtte finnes, og over i en langt mer seriøs hverdag. Alle taper på svart arbeide, og vår bransje har tapt på dette på flere måter, både i form av omdømme, men også når det gjelder inntekter. Dersom useriøse bedrifter får innpass, vil man underby hverandre på jobber, og det er det ingen som er tjent med på sikt.


-Men det er ikke slik at man trenger å være medlem av Ren fordel for å kunne oppnå REN sertifisering?


-Nei, organisasjonen utvider med dette sitt arbeidsområde fra å være en ren interesseorganisasjon til å også bli en sertifiseringsorganisasjon. Likevel vil nok mange innse hvilke fordeler man kan ha av å være medlemmer av interesseorganisasjonen, men det er en annen skål. Sertifiseringen vil være en bred satsing fra vår side, og vi håper at den skal bli minst like utbredt som Miljøfyrtårn har blitt. Sjansen for at det blir slik, er veldig stor, fordi vi vet at vi tar tak i et betydelig samfunnsproblem med denne sertifiseringen. Dermed vil mange innkjøpere trolig kunne komme til å sette krav om slik sertifisering i fremtiden, og det vil i sin tur bety en betydelig bedring av både kvalitet, arbeidsforhold og samfunnsøkonomi, understreker Haugland.

Ren Fordel
Ren Fordel
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt