Accept Servicepartner AS og deres grunnverdier

06. november 2022HISTORIEN

 

Accept ble grunnlagt og etablert i Drammen i 1993. De første årene var vi små og uerfarne, før vi i 2005 besluttet å satse for fullt. Siden den gang har vi hatt en sterk vekst og utvikling. Hele veien har vi levert positive og solide tall, samtidig som vi kontinuerlig har hatt et stort fokus på å skape en sunn kultur. Vi har evnet å beholde kundene våre og det er de samme eierne i dag, som ved oppstarten.

 

 

ORGANISASJONEN

 

I Accept er vi mer opptatt av relasjoner enn rigide hierarkier. Organisasjonsstrukturen vår er derfor flat, erfaren og effektiv. Dette gir høy leveringsdyktighet, god kommunikasjon og kontinuitet i staben vår. Vi har en veletablert verdikjede, med logistikk, driftsapparat og medarbeidere i alle Norges fylker. Tilstedeværelse og kort vei mellom oss og kundene er avgjørende for langvarige, sunne samarbeid.
Administrasjonen møter du her

 

 

VISJONEN

 

Vi i Accept mener det er viktig å ha en tydelig visjon. Visjonen fungerer som et kompass for målene vi setter oss, valgene vi tar og prioriteringene vi gjør. Vår visjon er å være en pådriver for en realisering av FNs Bærekraftsmål for 2030. Dette gjør vi igjennom å ta bærekraftige valg, ta vårt samfunnsansvar på alvor, være innovative og ha et stort fokus på etikk og rettferdighet for våre medarbeidere.

 

 

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

 

Siden Accept allerede i 2008 ble et Miljøfyrtårn, har vi tatt et bevisst standpunkt til miljø, klimaavtrykk, bærekraft og samfunnsansvar. For hvert år som går, blir det tydeligere og tydeligere at vi står ovenfor store endringer og behovet for en felles dugnad og et felles ansvar, blir større og større. Det nytter ikke lenger å lukke øynene, håpe på det beste, og tro at noen andre får fikse problemene og utfordringene.

 

Verden, myndigheter, samfunnet og næringslivet må legge til rette for at generasjonene som kommer etter oss, får nyte godene av det vår vakre klode har å by på. Tiden for å tenke på seg og sitt eget beste er over. Det grønne skiftet kommer derfor ikke av seg selv, og i Accept er vi opptatt av å ta vår del av samfunnsansvaret. Vi ønsker å være pådrivere og bidragsytere slik at fremtidens mennesker og medarbeidere som skal rengjøre og servere mat i 2030 og videre, har de beste og mest bærekraftige forutsetningene.

 

Vårt bidrag for bærekraft og samfunnsansvar kommer blant annet til syne i Miljøfyrtårn-sertifisørens vurdering fra 2018:

 

«Bedriften må være en av de beste på miljøsiden i bransjen. Bedriften har begynt med e-læring for å redusere reisetid. Bilparken er stort sett miljøvennlig og de har også tatt i bruk El-biler.»

 

 

ETIKK OG RETTFERDIGHET

 

Accept er ikke billigst i bransjen! Det har vi hverken hatt som mål og ambisjon om i fortiden, nå i dag og i fremtiden.

 

Vi mener at billig og bra ikke går hånd i hånd. Det vi derimot er glødende opptatt av er generøsitet og å dele. Våre medarbeidere har rett til å oppleve at vi som arbeidsgiver ivaretar, integrerer og likestiller. Vi må beskytte deres helse, trygghet og rettigheter. Når medarbeidere våre føler seg ivaretatt, velger vi å tro at det kommer oss og kundene våre til gode på lang sikt.

 

I en tid der alt skal gå hurtig, handler det om at de som jobber for oss alltid skal ha tidsrammer og timelønn som gjør at de kan levere ordentlig arbeid. Våre medarbeidere har samme rett til å oppleve stolthet og arbeidsglede som alle andre arbeidstakere. Disse forutsetningene er vi opptatt av å gi videre. Når medarbeiderne våre trives, opplever tillit og trygghet, blir de lenge hos oss.

 

Vi jobber aktivt med å motkjempe sosial dumping og sosial urettferdighet. Vi har derfor posisjoner og personell i organisasjonen vår som er ansvarlige for å sørge for å ivareta etikk og rettferdighet i vår egen bedrift, men også i vår bransje. Det er viktig at kundene våre opplever oss som en samarbeidspartner som tar disse utfordringene på alvor.»

 

 

KONTINUITET OG LOJALITET

 

I bransje som ofte er preget av det motsatte, er kanskje dette noe av det mest krevende å oppnå. Derfor tror vi hovedårsaken til våre resultater er det store antallet medarbeidere i alle ledd, som har vært lojale mot oss i uvanlig mange år.
      

Se deres nettside

Magne Helgheim
Magne Helgheim

Markedssjef
Kjellstad næringspark, St. Hallvardsvei Vei 3

3414 Lierstranda

Tlf: 32 22 60 60

Mob: 92 61 69 93

www.accept.as

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt