En bransjeorganisasjon med fag og samfunnsansvar i fokus!

Å være medlem hos oss skal være en "ren fordel" for virksomheter innen renholds- og eiendomsbransjen.
Vi sikrer deg og din virksomhet gunstige forsikringsordninger, digitale verktøy og juridisk assistanse. Samtidig har vi forhandlet fram gode priser fra en rekke toppleverandører i bransjen. Her forvalter vi fagkompetansen med dedikerte samarbeidspartnere.

Vi present ourselves in English: https://renfordel.no/fordeler/...

Det lønner seg å være med

Medlemmene representerer et stort volum som sikrer bedre priser, dekninger og vilkår enn hver enkelt bedrift kan oppnå på egen hånd. Forutsett at medlemsbedriften har normal skadehistorikk, kan vi garantere rimeligere forsikringer.

Samfunnsansvar

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.

Les mer

Sertifiserings- og godkjennings ordninger

Styrk din nåværende markedsposisjon – åpne nye markeder og sikre fremtidige muligheter gjennom dokumentert kunnskap, egenskap og organisatorisk skikkelighet. Det å ta steget fra å være en reagerende organisasjon til en fremgangsrik organisasjon...

Les mer

Ren Fordel Akademiet

Tar ytterligere grep om det å styrke medlemsfordeler – med det beste av de beste. Det å ha en god arena for læring og behovstilpasset bistand på alle nivåer – ett sted der det er enkelt å kontakte, få læring og utvikling tilpasset hverdagens utfordringer og der læring og trening tilpasset behovet. – din hverdag.

Les mer

Forsikring og pensjon

Forsikrings- og pensjonsavtaler er en kostbar, men nødvendig utgift for de fleste organisasjoner. Som medlem av Ren Fordel kan vi tilby deg meget gunstige, spesialtilpassede avtaler via vår forsikringspartner, CR Forsikringsmegling. Med optimale priser og betingelser vil dere dra stor nytte av et medlemskap i Ren Fordel.

Les mer

Advokatbistand

Som medlem av Ren Fordel får du nytte av et nært partnerskap med Advokatfelleskapet Lovende. Advokatfelleskapet Lovende har til sammen 40 års erfaring og tilbyr våre medlemmer bistand innen arbeidsrett, strafferett, personvern, kontraktsrett og mye mer.

Les mer

Miljøansvar

Som en ansvarlig nærings- og interesseorganisasjon har Ren Fordel knyttet samarbeid med Grønt Punkt Norge, hvor partene i fellesskap tilbyr bistand og kompetanse til Ren Fordel' medlemsbedrifter. Grønt Punkt Norge er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Les mer

HMS

Som medlem av Ren Fordel får du tilgjengeliggjort kunnskapsleverandører som kan bistå din virksomhet med å etablere og iverksette HMS og internkontroll, samt kvalitetssystemer. Systemer tilpasset gjennom revisjon, rapport på avvik, risikovurderinger og analyser, handlings- og tiltaksplaner i takt med budsjett, implementert i organisasjonen, drift, mm.

Les mer

Gravid i jobb

Hvorfor bør din bedrift ha fokus på gravide i jobb? 5-10 % av gravide har komplikasjoner i svangerskapet som ikke er forenelig med aktivt yrkesliv. Likevel står gravide i dag for 1/3 av alle fraværsdager blant kvinner mellom 20-39 år. Mye av fraværet er ofte ikke svangerskapsrelatert, men tilretteleggingsrelatert!

Les mer

Bedriftshelsetjeneste

HMS Bedriften tilbyr godkjent bedriftshelsetjeneste til medlemmer av Ren Fordel.  HMS Bedriften bistår i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. HMS Bedriften har i dag 576 kunder og 134 av disse er renholds- og eiendomsservicebedrifter.

Les mer

Digitale verktøy

Gode verktøy er noe som gjør nesten enhver jobb enklere. Som et medlem i Ren Fordel får du tilgang til gunstige avtaler på en rekke digitale verktøy som prosjekteringsverktøy, Intranett, CRM-system og mer. Vi samarbeider tett med våre partnere for å levere de verktøyene du trenger.

Les mer

Kurs og arrangementer

Vi i Ren Fordel har utviklet en lang rekke kurs som du som medlem vil kunne dra nytte av. Noen av kursene våre er blant annet teamlederkurs, kurs i smittevern, INSTA-800 og prosjekteringskurs. Samtidig avholder vi også bransjesamlinger og andre arrangementer for våre medlemmer.

Les mer

Nettverk

Hvem deltager: Nettverket er for alle som ønsker mere viten om aktuelle fagtemaer som nettverkene settes opp med. Motivasjonen kan være at du gjerne vil dyktiggjøre deg for f.eks. å utvikle din forretning ved bedre å forstå dine kunder, utvikle dine medarbeidere eller bli en bedre oppdragsgiver.

Les mer

Medlemsbutikk

Vi har jobbet i lang tid for å opparbeide oss en flott portefølje med leverandører for våre medlemmer. Disse leverandørene gir deg som medlem gode avtaler, rabatter og betingelser. Dette kan være alt fra renholdsmaskiner, utstyr, rekvisita, kjemi og miljøvennlige løsninger innen renhold.

Les mer

Fagartikler

Medlemskap i Ren Fordel gir automatisk tilgang til våre medlemsartikler. Dette er artikler skrevet til bransjen rundt aktuelle temaer, utviklinger eller lignende, med gjesteskribenter fra våre partnere som Advokatfellesskapet Lovende og Susanne Balslev Nielsen, Strategisk FM-rådgiver, Ph.D og siv. ing. NIRAS, DK. Nye artikler publiseres jevnlig til våre medlemmer hver måned.

Les mer

Nyhetsbrev

Gjennom nyhetsbrev formidler Ren Fordel viktig informasjon om faglige oppdateringer og gunstige tilbud minimum en gang pr. mnd. til sine medlemmer og andre interesserte. Her gis viktige oppdateringer innen fagtema, lovverk, tilbud om kurs og kommende arrangementer i regi Ren Fordel - og andre viktige arrangementer i bransjen.

Les mer

Home

Ren Fordel Ren Fordel is a stakeholder organisation with cleaning, facility management and corporate social responsibility in focus. Being a member, should be a "pure befit" for businesses in the cleaning and facility service industry. Despite the size of your company. We guarantee you and your business favourable insurance offers, courses (HSE), digital tools, legal assistance and FM supervision. At the same time, we have negotiated good prices from a number of top suppliers in the cleaning industry. Ren Fordel was founded in 2018 and together with dedicated partners we are developing this new community of professionals. Welcome! Please contact us: Chairman of the board

Les mer

Kurs og arrangementerSe alle kurs og arrangementer navigateright

Vi avholder jevnlig kurs og diverse bransjearrangementer. Hold øye med kommende arrangementer i oversikten under. For å lese mer om et spesifikt arrangement, trykk «Les mer».

Nyeste artiklerSe alle artikler navigateright

Hva er den optimale INSTA 800 kontrollen?

Dette er et godt spørsmål, og ønsker å kommentere det på denne måten: NS INSTA 800 - er et flott 'verktøy', hvor en på forhånd fastsetter kravene til kvalitet, som så innlemmes i kontrakt. Kvalitetskravene er fastsatt med kvalitetsnivå 1-5, hvor 1 er det laveste og 5 det høyeste kvalitetskravet. Kvalitetskravene/ nivåene settes på objektgruppene inventar, vegg, gulv og himling, og med det danner man en kvalitetsprofil for det aktuelle rommet/ rommodellen. Kvalitetskravene fastsettes på romnivå, i forhold til type rom, besmussningsgrad og bruk.

Akershus Renhold AS - leverandør av effektivt og svanemerket renhold.

Våre operative ledere har alle mer enn 30 års erfaring fra bransjen. Hver avdelingsleder har ansvaret for sin kundeportefølje og sine renholdere. Det betyr at våre kunder har kun en avdelingsleder å forholde seg til i det daglige. Administrasjonen ivaretar all daglig drift av firmaet, og vi har spesielt vektlagt tilgjengelighet, kundekontakt og samarbeid med våre renholdere.

Hvilket areal bruker du til å beregne tilbud?

En kvadratmeter byggeplass er ikke bare en kvadratmeter, fordi det er forskjellige måter å oppgi areal på. Det er en utfordring når det skal inngås servicekontrakter, for er et oppgitt areal med eller uten vegger, og hvorsikker er man på tallene? Skal det i virkeligheten legges til eller skal det trekkes noe fra? Denne artikkelen beskriver forskjellene mellom de fire ulike måtene å beregne arealer på.