En bransjeorganisasjon med fag og samfunnsansvar i fokus!

Å være medlem hos oss skal være en "ren fordel" for virksomheter innen renholds- og eiendomsbransjen.
Vi sikrer deg og din virksomhet gunstige forsikringsordninger, digitale verktøy og juridisk assistanse. Samtidig har vi forhandlet fram gode priser fra en rekke toppleverandører i bransjen. Her forvalter vi fagkompetansen med dedikerte samarbeidspartnere.

Det lønner seg å være med

Medlemmene representerer et stort volum som sikrer bedre priser, dekninger og vilkår enn hver enkelt bedrift kan oppnå på egen hånd. Forutsett at medlemsbedriften har normal skadehistorikk, kan vi garantere rimeligere forsikringer.

Hvorfor bli medlem?

"I Ren Fordel har jeg funnet noe jeg har savnet i mange år; nemlig en interesseorganisasjon hvor samfunnsansvar står i fokus. Det gjør noe med holdningene til medlemmene, og følelsen av at alle jeg har truffet i organisasjonen vil hverandre vel, er noe jeg setter stor pris på.

Les mer

Samfunnsansvar

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.

Les mer

Advokatbistand

Som medlem av Ren Fordel får du nytte av et nært partnerskap med Advokatfelleskapet Lovende. Advokatfelleskapet Lovende har til sammen 40 års erfaring og tilbyr våre medlemmer bistand innen arbeidsrett, strafferett, personvern, kontraktsrett og mye mer.

Les mer

Forsikring og pensjon

Forsikrings- og pensjonsavtaler er en kostbar, men nødvendig utgift for de fleste organisasjoner. Som medlem av Ren Fordel kan vi tilby deg meget gunstige, spesialtilpassede avtaler via vår forsikringspartner, CR Forsikringsmegling. Med optimale priser og betingelser vil dere dra stor nytte av et medlemskap i Ren Fordel.

Les mer

Nettverk

Hvem deltager: Netværket er for alle som ønsker mere viten om aktuelle fagtemaer som nettverkene settes opp med. Motivationen kan være at du gerne vil dygtiggøre dig for f.eks. at udvikle din forretning ved bedre at forstå dine kunder, udvikle dine medarbejdere eller blive en bedre opdragsgiver.

Les mer

Sertifisering

Styrk din nåværende markedsposisjon – åpne nye markeder og sikre fremtidige muligheter gjennom dokumentert kunnskap, egenskap og organisatorisk skikkelighet. Det å ta steget fra å være en reagerende organisasjon til en fremgangsrik organisasjon...

Les mer

Miljøansvar

Som en ansvarlig nærings- og interesseorganisasjon har Ren Fordel knyttet samarbeid med Grønt Punkt Norge, hvor partene i fellesskap tilbyr bistand og kompetanse til Ren Fordel' medlemsbedrifter. Grønt Punkt Norge er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Les mer

Digitale verktøy

Gode verktøy er noe som gjør nesten enhver jobb enklere. Som et medlem i Ren Fordel får du tilgang til gunstige avtaler på en rekke digitale verktøy som prosjekteringsverktøy, Intranett, CRM-system og mer. Vi samarbeider tett med våre partnere for å levere de verktøyene du trenger.

Les mer

Fagartikler

Medlemskap i Ren Fordel gir automatisk tilgang til våre medlemsartikler. Dette er artikler skrevet til bransjen rundt aktuelle temaer, utviklinger eller lignende, med gjesteskribenter fra våre partnere som Advokatfellesskapet Lovende og Susanne Balslev Nielsen, Strategisk FM-rådgiver, Ph.D og siv. ing. NIRAS, DK. Nye artikler publiseres jevnlig til våre medlemmer hver måned.

Les mer

Medlemsbutikk

Vi har jobbet i lang tid for å opparbeide oss en flott portefølje med leverandører for våre medlemmer. Disse leverandørene gir deg som medlem gode avtaler, rabatter og betingelser. Dette kan være alt fra renholdsmaskiner, utstyr, rekvisita, kjemi og miljøvennlige løsninger innen renhold.

Les mer

Kurs og nettverk

Vi i Ren Fordel har utviklet en lang rekke kurs som du som medlem vil kunne dra nytte av. Noen av kursene våre er blant annet teamlederkurs, kurs i smittevern, INSTA-800 og prosjekteringskurs. Samtidig avholder vi også bransjesamlinger og andre arrangementer for våre medlemmer.

Les mer

Kurs og arrangementerSe alle kurs og arrangementer navigateright

Vi avholder jevnlig kurs og diverse bransjearrangementer. Hold øye med kommende arrangementer i oversikten under. For å lese mer om et spesifikt arrangement, trykk «Les mer».

Nyeste artiklerSe alle artikler navigateright